VU3V – Petr Wieczorek

Přednáška nás zavedla do lékařského prostředí africké Ghany. Pan Petr Wieczorek nám povyprávěl zajímavé informace o státě Ghana, o zkušenostech, které má při léčbě místních obyvatel, odpovídal na otázky, které mu byly kladeny, ale také nás podrobil testíku, aby si posluchači zopakovali, co se dozvěděli a zapamatovali.

Pozvánka na 16. ročník Memoriálu Zdeňka Vavříčka

Pozvánka na 16. ročník v sobotu 18. května 2019 v 10 hod. Informace:  Irena Valová, tel: 724 284 333,  e-mail: irena.valova@seznam.cz, Bohuslav Matuška, tel: 724 218 379.

Prezentace: v sobotu  18. května 2019 v 9,30 hod u Hasičské zbrojnice ve Víře. V 10 hod po přivítání vyjíždíme!

Trasy memoriálu : 

  1. Vír – Dalečín (DD klub) – Veselí – Hluboké – Korouhvice – Chlum – (U tety Áji) – Vír.
    Délka trasy je 26 km a je vhodná i pro rodiny s dětmi. Kdo nemůže do kopce, sleze 🙂
  2. Vír – Nedvědice – Rožná – Dol. Rožínka – Bystřice nad Pern. – Dalečín (DD klub) – Veselí – Hluboké – Korouhvice – Chlum (U tety Áji) – Vír.
    Délka trasy je 62 km.
  3. Vír – Nedvědice – Rožná – Dol. Rožínka – Rozsochy – Skalský Dvůr – Lísek – Míchov – Jimramov – Dalečín (DD klub) – Veselí – Hluboké – Korouhvice – Chlum (U tety Áji) – Korouhvice –  Vír.
    Délka trasy je 74 km.

Celou akci společně zhodnotíme u piva s tradičními medailemi v podobě utopenců pro účastníky ve na terase hotelu Vír.

Přijďte si zasportovat a potěšit se!

ČISTÁ VYSOČINA – ČISTÁ ŘEKA

Žáci základní školy se pravidelně každé jaro zapojují do akce Čistá Vysočina. Letošní rok se spojili i s hráznými z přehrady a zaměřili se na sběr odpadků v okolí řeky. K čistotě prostředí, kde žijeme, může přispět každý z nás.

Setkání seniorů ve Víru

Více než sedmdesát hostů strávilo příjemné jarní odpoledne v našem kulturním domě.  Čekalo na ně vystoupení dětí ze základní školy, promítání starých fotografií, hudba T. Bartoně a J. Svobody a především přátelé a známí, se kterými si mohli popovídat, ale také zatančit či zazpívat. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a děkujeme i těm, kteří za námi zavítali.

VU3V – příběh Věry Sosnarové

Kdo zavítal na univerzitu 28.3.2019, mohl vyslechnout poutavý příběh paní Věry Sosnarové. Osud ji rozhodně nešetřil, 19 let v ruských pracovních lágrech, dolech, továrnách i slévárnách, nelidské zacházení, návrat zpět do republiky pod kontrolou STB a slib mlčenlivosti. Celý její příběh si můžete přečíst v knize Krvavé jahody od Jiřího S. Kupky.