Kronika Hrdé Vsi - Strana 8

<<< >>> Stránka kroniky <<< >>>

Pomozte nám převést základní informace z kroniky do digitální podoby! Co to znamená?