CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VÍR – platný od 1.2.2017

 Název úkonu Cena    
a) Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1 pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 90,- Kč/h
  2 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 90,- Kč/h
  3 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu v prostoru, 90,- Kč/h
  4 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 90,- Kč/h
b) Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1 pomoc při úkonech osobní hygieny, 90,- Kč/h
  2 pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 90,- Kč/h
  3 pomoc při použití WC, 90,- Kč/h
c) Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  1 zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování, 50,- Kč úkon/den
  2 rozvoz obědů, 13,- Kč/úkon
  3 pomoc při přípravě jídla a pití, 90,- Kč/h
  4 příprava a podání jídla a pití, 90,- Kč/h
d)   Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  1 běžný úklid a údržba domácnosti, 90,- Kč/h
  2 údržba domácích spotřebičů, 90,- Kč/h
  3 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,  90,- Kč/h
  4 donáška vody, složení uhlí, štípání dřeva, 90,- Kč/h
  5 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, 90,- Kč/h
  6 běžné nákupy a pochůzky v místě bydliště, 30,- Kč/úkon
  7 vyzvednutí, nákup a dovoz léků z lékárny 50,- Kč/úkon
  8 velký nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, 100,- Kč/úkon
  9 praní a žehlení ložního prádla, popřípadě jeho drobné opravy, 50,- Kč/kg
e) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1 doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět. 90,- Kč/h

 

 Fakultativní úkony PS (nenárokové)
1 pedikúra 100,- Kč/h
2 dovážka automobilem 5,- Kč/km
3 akce pořádané poskytovatelem Různá výše příspěvku