Velikonoce

A kdybyste na své procházce či cestou do obchodu šli kolem školy, můžete na náš „velikonoční stromek“ pověsit nějakou ozdobu, vajíčko, mašličku, aby byl veselejší. 

Zákaz pálení klestí a vypalování trávy

„Na základě skokového navýšení hlášených požárů lesních porostů a luk požádal ředitel Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina Jiří Němec hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka o přijetí okamžitých omezujících opatření na území celého Kraje Vysočina. Důvodem je dlouhotrvající sucho, násobně vyšší aktivita obyvatelstva v mýcení lesů a pálení odpadu v zahrádkářských koloniích. Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina aktuálně plní klíčové úkoly související s omezením šíření COVID-19. Využití jeho kapacit a zdrojů je na hranici možností.“ (www.hzscr.cz)

Bližší informace najdete:

https://www.hzscr.cz/clanek/pribyvaji-lesni-pozary-na-vysocine-se-do-odvolani-zakazuje-paleni-klesti-a-vypalovani-travy.aspx

Oznámení hejtmana Kraje Vysočina ze dne 6.4.2020

Přístavba hasičské zbrojnice – Vír

Cílem projektu je provedení stavebních úprav (přístavba garážových prostor) požární zbrojnice v obci Vír za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádných událostí.

Předmětem projektu je provedení stavebních úprav požární zbrojnice v obci Vír za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádných událostí. Realizovány jsou stavební úpravy stávající hasičské zbrojnice, tj. vybudování přístavby a rozšíření garážových prostor, s cílem řádného garážování, údržby a efektivního využívání výjezdové techniky JSDH Vír.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Možnost zapůjčení her a knih ze ZŠ

Milí žáci a rodiče,

rády bychom vám nabídly možnost zapůjčení deskových her z naší školní družiny a samozřejmě také knih ze školní knihovny. Pokud budete mít zájem, budeme vám k dispozici vždy v úřední den – každé pondělí od 8:00 do 12:00 hodin.
                                                                                                                        Vaše paní učitelky ze ZŠ Vír

Odečty elektroměrů

Ve dnech 6. – 7. 4.2020 budou prováděny odečty elektroměrů v obci. Žádáme proto, aby byly v tyto dny elektroměry zpřístupněny. S ohledem na vládní nařízení, prosíme o zanechání stavů nepřístupných elektroměrů na viditelném místě.

Provoz MŠ nadále přerušen

V návaznosti na aktuální situaci bude provoz naší mateřské školy i nadále přerušen.
O změnách vás budeme včas informovat.
                                                                                                          Děkujeme za pochopení