Ve víru harmonik 2011

V sobotu 10. 9. se ve Víru sešlo 24 harmonikářů aby potěšili krásnou hudbou sebe i početné diváky a posluchače. Setkání harmonikářů se u nás konalo již popáté, změna byla v tom, že jsme hledali nového pořadatele. A ten se našel. Na naši prosbu ochotně přikývl pan Jiří Čermák a tak veškerá chvála od návštěvníků akce padá na jeho hlavu. Samozřejmě nebyl v tom sám. Při přípravě setkání mu vydatně pomáhala v kuchyni paní Marie Matušková, za moderátorským pultem pan Aleš Čermák, obecní Rychlá rota zvládala jako vždy práci všeho druhu a ozvučení zajistil pan František Macháček. Všem tímto děkujeme a těšíme se na další ročník.

Omluva

V sobotní příloze Žďárského deníku Rodina vyšel článek o Víru, který jsem iniciovala. Několikrát jsem autora žádala o to, abych text mohla autorizovat, než půjde do tisku. Nevyslyšel mě. A tak v článku zaznělo několik nepřesností. Třeba ohledně vzniku bowlingu. Autor článku René Flášar napsal, že „za tím stojím“. Omlouvám se všem, kteří na vzniku bowlingu ve Víru mají větší zásluhy než já, za tuto nešťastnou formulaci, která z mých úst rozhodně nezazněla. Uznání patří především jim…

Dana Říhová

Fotografie z žákovského turnaje

V sobotu 25. 6. 2011 proběhl na vírském fotbalovém hřišti žákovský turnaj, kterého se zúčastnila družstva z Borů, Olešnice, Rovečného a Víru. Týmy jsou uvedeny podle konečného pořadí. Fotografie zaslal pan Pavel Matuška.

Proč nechci nadstandard (zajímavý článek z Britských listů)

Pavel Drs

Ministr Heger vemlouvavým hlasem vysvětluje občanům, že je nezbytné ve zdravotnictví zavést standard a nadstandard. Tvrdí přitom, že drtivá většina občanů bude nadále využívat standardních služeb a pouze hrstka nejbohatších si připlatí na hotelové služby či superdrahý materiál.

Ponechám stranou, zda ministr tomu co říká skutečně věří, ale na základě tří konkrétních případů ukáži, proč tomu tak pravděpodobně nebude.

Případ první – zubař

Před několika lety jsem podstoupil triviální stomatologický zákrok spočívající ve výměně vypadlé amalgamové plomby. Byť celý úkon měl být proveden bezplatně, v jeho průběhu mi zubař sdělil, že zdarma je jen ručně míchaná plomba, zatímco on používá plomby míchané strojově, za které účtuje 100 Kč. Z celkem pochopitelných důvodů jsem neprotestoval a nechal si nadstandardní standard vnutit.

Případ druhý – optik

Kdo si potrpí na vizáž, ví že nejen šaty, ale i brýle dělají člověka. Proto si na návštěvu optika připraví několik tisícikorun. Vzhledem, k tomu, že já upřednostňuji hodnoty duševní před fyzickými, vyrazil jsem vybaven poukazem od lékaře pro svá první bezplatná „standardní skla ve standardních obroučkách“. Ve dvou optikách mne rovnou vyhodili s tím, že nic takového neprovádí. Ve třetí byli ochotni standard poskytnout až poté, co mě přinutili po důkladném pohledu do soustavy zrcadel k místopřísežnému prohlášení, že se v takových brýlích nebudu stydět číst si na záchodě noviny. Nutno podotknout, že mi tyto brýle slouží sice ke 100% spokojenosti, ale optik na nich zřejmě příliš nevydělal.

Případ třetí – ředitelův kulich

Hýčkání prominentů je někdy důležitějším kritériem, než lékařská etika. Jaký princip se bude uplatňovat pro poskytování a dodržování standardů i nadstandardů, si lze snadno odvodit.

Podle Komenského zásady „od konktétního k obecnému“ dovolím si na základě uvedených faktů předpovědět, jak systém záhy po zavedení skončí:

  • Standard bude prezentován jako podřadné zboží, který lékaři nebudou ani doporučovat, ani nabízet
  • Použití standardu bude vázáno na doplňující podmínky (zrovna není na skladě, ve vašem případě bych to nedoporučoval, ap.)
  • Zdravotničtí manažéři budou po personálu požadovat neustálé zvyšování objemu lépe placených nadstandardních výkonů na úkor standardních
  • Zdravotní pojišťovny zavedou na nadstandardy komerční pojištění a budou je preferovat. Užívání standardů budou znevýhodňovat a omezovat.
  • Nadstandard se stane předmětem masivní reklamy, živené dodavateli, pojišťovnami i zdravotníky Co je a není standardem bude rozhodovat klika, která se stane předmětem masivního lobbingu a korupce. Je velmi pravděpodobné, že tak vzniknou kategorie „výhodných standardů“ i „nevýhodných nadstandardů“. S oběma bude možno výhodně kšeftovat.
  • Drtivá většina pacientů se v tom co je a není standardem nevyzná a lékaři to začnou zneužívat (podobně jako nepředepisují pouze plně hrazené léky). Jsou si dobře vědomi, že na zdraví málokdo šetří.
  • Časem se řekne, že standard se nevyplatí a v tichosti se zruší

A konečný výsledek ?

  • Nadstandard se stane standardem, ale placeným z vlastní kapsy.
  • Standardní a nadstandarní budou v našem zdravotnictví jen pacienti.

Neliberální princip solidarity bude demontován a zdraví se tak konečně stane regulérní tržní komoditou.

Poděkování paní Zdeně Kadlecové i mnoha dalším

V úterý 15. března nám došel na obecní úřad email tohoto znění:

Dobrý den,

ráda bych pochválila Vaši turistickou ubytovnu – s ubytováním jsme byli velmi spokojeni. Příjemným překvapením byla také nedělní otevírací doba samoobsluhy a ochotná výčepní v Restauraci Hrdá Ves, návštěvu Vaši obce budu tedy rozhodně doporučovat. 

S pozdravem,
Lucie Rytířová

Jelikož se nejedná o první slova chvály na naši turistickou ubytovnu, rád bych touto formou poděkoval její správcové paní Zdeně Kadlecové, která pro všechny naše hosty ubytované na turistické ubytovně po dlouhá léta zajišťuje příjemné pobyty a tím pomáhá i naší obci získávat finanční prostředky, z nichž pak můžeme financovat naši bohatou činnost. Poděkování samozřejmě zaslouží i podnikatelé zmínění ve zprávě paní Rytířové.

Místo pod stromy

Vírští rybáři v loňském roce zahájili úpravy pod hrází Vojtova rybníka. Ve spolupráci s obecním úřadem srovnali terén mezi rybníkem a fotovoltaickou elektrárnou a vysázeli zde první habříky. V současné době se snaží spolu s obcí a dalšími občany o zisk dotace z nadace Partnerství, která by umožnila vytvořit zde místo pro odpočinek našich občanů i návštěvníků obce. Každý, kdo by byl ochoten jim v této snaze pomoci, ať se hlásí na obecním úřadu.

Návštěva u prezidenta

navsteva-u-prezidenta-2 V úterý 8. prosince navštívili zástupci naší obce senát ČR, kde byli přivítání místopředsedkyní senátu paní Alenou Gajdůškovou, dále byli přijati u prezidenta ČR pana Václava Klause, u předsedkyně poslanecké sněmovny paní Miroslavy Němcové a u předsedy vlády ČR pana Petra Nečase. Všechna tato přijetí byla součástí vyhodnocení soutěže Vesnice roku.