Vesnicí roku je letos Vír

Milí občané Víru, slova v nadpise jsem si přečetl na internetových stránkách Kraje Vysočina a stále si ještě nemůžu zvyknout, že je to pravda.

Dovolte, abych Vám všem poděkoval za to, jak jste se každý podle svých možností podíleli na zisku tohoto nesmírně prestižní ocenění. Desetičlenná hodnotitelská komise projela třicet pět přihlášených obcí a přestože byl letos výběr velmi těžký, Zlatou stuhu v kraji Vysočina získal právě Vír. Přeji nám všem, aby se nám ve Víru i nadále líbilo tak, jako se zde líbilo komisi.

obraz0042

Rád bych pogratuloval i dalším oceněným obcím. Jsou to:

 • Modrá stuha za společenský život – obec Modlíkov (okr.
  Havlíčkův Brod)
 • Bílá stuha za činnost mládeže – obec Křižánky (okr. Žďár nad
  Sázavou)
 • Zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí – obec Bory
  (okr. Žďár nad Sázavou)
 • Oranžová stuha za spolupráci obce a zemědělského subjektu – obec
  Police (okr. Třebíč)
 • Cena naděje pro živý venkov (za místní spolkový život a občanskou
  vybavenost v obcích) – obec Jiratice (okr. Třebíč)
 • Diplom za vzorné vedení kroniky – obec Římov (okr. Třebíč)
 • Diplom za vzorné vedení obecní knihovny – obec Vysoké Studnice (okr.
  Jihlava)
 • Diplom za podporu a rozvíjení hasičských tradic – obec Blažkov (okr.
  Žďár nad Sázavou)
 • Diplom za příkladnou péči o historické památky – obec
  Častohostice (okr. Třebíč)

Mimořádné ocenění za nejlepší projekt ze Strukturálních fondů – obec Vilémovice (okr. Havlíčkův Brod) – za rekonstrukci obecní budovy na objekt s polyfunkčním využitím

 • Čestné uznání za ekologickou výchovu – obec Domamil (okr.
  Třebíč)
 • Čestné uznání za mimořádnou péči o zeleň v okolí obce – obec
  Slavíkov (okr. Havlíčkův Brod)
 • Čestné uznání za příkladný rozvoj obce – obec Nová Buková (okr.
  Pelhřimov)
 • Čestné uznání za péči o veřejná prostranství – obec Štěpkov
  (okr. Třebíč)
 • Čestné uznání za práci s dětmi a mládeží – obec Květinov (okr.
  Havlíčkův Brod)

Také bych zde rád poděkoval Ministerstvu pro místní rozvoj a Kraji Vysočina, za to, že touto zajímavou formou podporují rozvoj našeho venkova a na závěr velice děkuji všem členům hodnotitelské komise, která se po pro ně velmi náročném týdnu shodla na vítězi jehož jméno zní VÍR 😛


Můžete si stáhnout prezentaci, která byla promítnuta členům komise: formát PPT (Microsoft Powerpoint, 37MB) nebo formát PDF (11 MB). Bohužel již bez doprovodného komentáře 🙂

Ani počasí nepřálo!

Již 20. ročník jarních rybářských závodů na Vojtově rybníku pod Vírem uspořádala místní organizace rybářů v sobotu 8. května 2010. Soutěžící přivítalo uplakané ráno a déšť se střídavou intenzitou provázel závod téměř celé dopoledne. To také ovlivnilo účast : jen 50 rybářů.

A nejen počasí, ale i ryby kazily závodícím dobrou náladu: přestože jich bylo před závodem do rybníku vysazeno 800 kg (!) a týden před závodem se na rybníku nerybařilo, odmítaly brát! A tak po skončení lovu mohli rozhodčí konstatovat: bylo uloveno celkem 70 ryb, z nich pak bylo 55 kaprů, 5 amurů a 10 ostatních ryb (plotice, cejn, pstruh duhový). Pouze 31 rybářů ulovilo nějakou rybu!

(Pokračování textu…)

Stanovisko obce Vír ke kamerovému systému

Zastupitelstvo obce Vír na svém zasedání dne 14. dubna 2010 zaujalo stanovisko k petici, která vyzývala ZO k podniknutí všech právních kroků proti instalaci kamerového systému na hrázi Vírské přehrady.

Tuto petici podepsala více než polovina dospělých obyvatel obce. Zastupitelé se usnesli, že petici přijímají a budou se řídit jejím obsahem. Toto je stanovisko ZO:

Kamerové systémy se v uplynulých deseti letech staly velkým módním hitem. Každý z nás chce mít větší pocit bezpečí a proto slyší na všechny technické vymoženosti, které mu tento pocit dávají. Tento pocit plyne ovšem z chybného předpokladu, že kamera všechno vidí a ochraňuje. Tento předpoklad nám primárně předkládají firmy, které tuto techniku vyrábějí, prodávají a instalují, sekundárně pak média a všichni ti, kteří už svůj majetek takto monitorovaný mají. Skutečnost je jiná. Kamery, kterých stále přibývá a které budou za chvíli monitorovat každý náš pohyb (průměrný Londýňan se prý octne denně v zorném poli tří set kamer) ve skutečnosti jen v mizivém počtu případů zachytí pachatele tak, aby byl identifikovatelný. Většinou se jedná o snímky postavičky v baseballové čepici nebo v kapuci (ne nadarmo se říká, že průmyslové kamery jsou první technický vynález, který ovlivnil módu- mládež prý začala chodit v kapucích právě kvůli anonymitě především před kamerami), kterou není možné identifikovat. Z vyjádření tiskové mluvčí Povodí vyplývá, že zařízení je určeno pro sledování osob v povodí vodárenské nádrže. Jejich umístění je plánováno na veřejném prostranství, takže přirovnání ke kamerám v oploceném prostoru fotovoltaické elektrárny není srovnatelné. Tisková mluvčí dále hovořila o možnosti teroristického útoku, tento argument je tak nesmyslný, že uvádíme jeden nesmyslný scénář, jak by to asi mohlo vypadat: Terorista- v Afgánistánu vycvičený specialista, bude týden pozorovat, zahrabaný v listí, dění kolem sebe, pak si navlékne skafandr, popluje deset kilometrů přehradou a v předem naplánované hloubce umístí kontejner s jedem. Kontejnér jed uvolní za týden a otrávená voda zabije pokusné pstruhy, kteří jsou umístěni v budově úpravny vod. Zastaví se kohoutky, vyhlásí se stav ohrožení. Ale kamery, jak vidíte, v tomto scénáři vůbec nefigurují. A kdyby figurovaly? Ano, terorista může být zaznamenán kamerou, ale jednat začínáme až po zjištění otrávení vody a na kameře zase vidíme jen muže v kapuci.

V televizi zaznělo, že nám vadí, že Povodí Moravy s.p. s námi nekomunikuje a tento stav trvá. Na téma kamer na hrázi jsme už vedli mnoho rozhovorů, oslovili nás občané, úředníci z MěÚ v Bystřici nad Pernštejnem, média i firma, která je chce montovat, Povodí mlčí.

Závěrem uvádíme, že nás těší, že vírští občané v době, kdy se angažovanost nenosí, kdy si každý snažíme hledět jen svého a stávkujeme jen za zvýšení mezd, ukázali, že vyjádřit vlastní názor v jiných otázkách než materiálních a alespoň se pokusit jít si za ním ještě umíme.

Oznámení o odečtech elektroměrů

Energetika EON
oznamuje občanům, že v pondělí 12. dubna a v úterý 13. dubna se budou
v obci Vír provádět odečty elektroměrů. Žádáme občany, aby umožnili
přístup k elektroměrům, případně aby zanechali lístek s číslem
elektroměru a stavem na viditelném místě.

Pozor změna

Všichni, kdo se těšíte na čtení pana Arnošta Goldflama a plánujete přijít ve čtvrtek 1. dubna, čtěte dále. Pan Arnošt Goldflam byl nucen své vystoupení ve Víru přeložit na čtvrtek 8. dubna v 17.00 ve školní družině. 1. dubna se tedy čtení nekoná.

Soutěž Mladý web

Soutěž pořádá obecně prospěšná společnost Centrum Vysočina, o. p. s. v Havlíčkově Brodě společně s duchovním otcem soutěže Michalem Kandrem a je určena pro žáky základních a středních škol z kraje Vysočina, kteří se věnují tvorbě internetových stránek a aplikací.

Cílem je podpořit mladé webdesignéry a programátory v jejich úsilí a ukázat jejich vrstevníkům, že s počítačem lze dělat zajímavější a smysluplnější věci, než je hraní her.

Organizátoři soutěže na podnět kraje Vysočina vytvořili novou kategorii Elektronická pohlednice Vysočiny, jejímž hlavním partnerem je agentura Vysočina Tourism. Hodnocení této kategorie provede vedle odborné poroty navíc ještě zástupce agentury. Snahou kategorie je vtáhnout do soutěže více obce a města, případně další spolky, v nichž mladí lidé pracují. Věková hranice pro novou kategorii je stejná jako v případě celé soutěže (tzn. soutěžící musí navštěvovat základní nebo střední školu v kraji Vysočina).

Jak se soutěže zúčastnit? Zájemci se mohou do soutěže přihlásit na stránkách Mladého webu www.mlady-web.cz – pro kategorii „Elektronická pohlednice z Vysočiny“ byl prodloužen termín uzavření přihlášek do neděle 28. 2. 2010.

Zdeněk Ryšavý
radní kraje Vysočina za oblast informačních technologií

Dračky u Fialů

Kdysi klasická zimní aktivita venkova – draní peří. Pojem, pod kterým si málokteré dítě umí něco představit. Vírské děti ten pojem znají. Dnes se jich u nás sešlo skoro třicet. Střídaly se na peci, promrzlé za zahřáté, zahřáté děti se pak vrhaly na švestkový koláč a bylinkový čaj. Proběhlo i několik exkurzí do Pekla. Účinek zjištění, že u nás bydlí čerti, ale neměl dlouhé trvání. Nakonec se děti přece jen zklidnily a paní Žilová mohla dětem vyprávět, jak dračky probíhaly „za stara“ a že i dnes se ve Víru dračky pořádají. Děti se pak střídaly u stolu, zpod hrnce vytahovaly pírka a draly a draly… K tomu si vyslechly i několik pověstí a báchorek z vírského okolí z knih Hynka Jurmana. Akce to byla zdařilá a rozhodně ne poslední.

Fotky na www.ufialu.cz