Berou, ale stále méně!

Podzimní rybářské závody na Vojtově rybníku pod Vírem se konaly v sobotu 5. září 2009. Rybník obsadilo 60 přihlášených rybářů, přestože předpověď počasí nebyla právě příznivá. Nakonec se závod obešel bez deště, ale nad rybníkem se občas prohnal poměrně silný vítr.Týden před závodem byl na rybníku zákaz lovu a pořadatelé do něj vypustili dva metráky krásných kaprů. Ani to však nepřineslo bohatší úlovky, naopak, byl uloven dosud nejmenší počet ryb v historii závodů! Rybu ulovilo jen 20 rybářů! Ti ulovili 10 kaprů (každého jiný rybář) a 24 ostatních ryb, mezi nimiž byl největší candát 57 centimetrů. A tak nakonec k vítězství stačilo domácímu Vítu Skoumalovi ulovit kapra 54 cm a k němu 4 cejny, celkem 58 bodů! Druhé místo za kapra 50 cm a tři ostatní ryby patřilo Luboši Tlustému ze Svratoucha a o jeden bod horší (kapr 52 cm) byl na třetím místě Vojtěch Hrubý ze Srbů. O další dva body méně za uloveného kapra měla na čtvrtém místě Eva Šenkýřová ml. z Víru, jedna ze dvou startujících žen.

Cenu za největší rybu získal za uvedeného candáta Jan Stašák ze Žďáru n.S.

Pořadatelé z Místní organizace Moravského rybářského svazu ve Víru měli v tombole, kterou byly závody zakončeny, mnoho zajímavých cen a 10 živých kaprů. A tak co se nepodařilo některým rybářům v lovu na udici, přineslo jim potom losování tomboly v podobě výhry živého kapra.

Bohuslav Matuška

Upozornění na uzavírku silnice

Upozorňujeme občany, že od pátku 17. 7. od 17,00 hodin do neděle 19. 7. 2009 do 17,00 hodin bude uzavřena silnice směrem na Bystřici n. P. z důvodu závodů do vrchu.

Obec Vír získala modrou stuhu za společenský život

Po loňském diplomu za rozvíjení lidových tradic jsme letos v krajském kole soutěže Vesnice roku získali modrou stuhu za společenský život. Toto ocenění v konkurenci třiceti obcí má pro naši obec obrovský význam. Soutěž Vesnice roku je celorepublikově uznávaným kláním venkovských sídel, jejímž cílem je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci. Fakt, že naše obec obdržela druhé nejvyšší ocenění, dokládá, že společenský život ve Víru je na vysoké úrovni a že naše účast v soutěži byla opodstatněná. K modré stuze nám myslím dopomohl i film „Ve Víru dění“, který dokumentuje události v kultuře a sportu během uplynulého roku, který komisaři soutěže obdrželi a který vytvořil známý kameraman pan Karel Slach. Film je k zakoupení na obecním úřadě a na dalších místech obce. Kromě velké prestiže, znamená ocenění pro Vír také finanční částku 100.000,– Kč, které rádi využijeme opět pro rozvoj kultury a sportu. Poděkování náleží všem aktivním obyvatelů Víru, kteří svým (většinou zcela dobrovolným) úsilím napomohli k tomuto významnému ocenění. Na závěr je potřeba poblahopřát ostatním zúčastněným obcím, které získaly další ocenění, především obci Hluboké- letošnímu vítězi soutěže.

Dochází nám trpělivost

Obce mikroregionu Bystřicko se snaží budovat korektní vztahy s Povodí Moravy s.p. Nyní si dovolím Povodí Moravy s.p. kritizovat a budu vydáván za toho, kdo tyto vztahy narušuje. Ptám se ale, jak mám chápat neustálé obstrukce tohoto podniku v případě snahy umístit v přírodě (na Pravobřežce) několik laviček, odpadkových košů a informačního panelu pro turisty. Není pravda, opakuji, není pravda že by tento počin mohl jakkoli ohrozit kvalitu vody v přehradě. Uzná to každý rozumný člověk. Naopak, výstavba betonové bariéry na levém břehu přehrady bylo ohromné zvěrstvo, které jsme my obce nechaly schválit téměř bez mrknutí oka. Dodnes si to vyčítám. Sama výstavba byla ohrožením kvality vody, stavba je také obrovskou ekologickou zátěží, symbolem zpupnosti, bezohlednosti a bezcitnosti člověka. Když dáme tyto dva záměry vedle sebe, porovnáme jejich účel a důsledky, nemohu pochopit, že si povodí vůbec dovolilo se odvolat, nota bene, když vodárenské společnosti se záměrem souhlasí. Kdyby nám každá instituce házela takto klacky pod nohy, na obcích bychom nic neudělali. Nezbývá než konstatovat, že Povodí Moravy a.s. je moloch, který postupuje proti lidem bez jakéhokoliv zdůvodnění svých kroků. Jako perlička na závěr působí dopis, který přišel na obec ve stejný den, jako odvolání povodí proti lavičkám. Dopis je odpovědí odboru životního prostředí na dotaz povodí, jestli může používat přímo na březích přehrady Roundup!!! Pro odpověď co je Roundup doporučuji http://cs.wikipedia.org/wiki/Roundup.

Soutěž Vesnice roku

Rok se s rokem sešel a do naší obce zavítala komise soutěže Vesnice roku. Letos jsme se na ni dobře připravili a tak Vír rozkvetl a zkrásněl a doufáme, že se komisi líbil více, než jiné obce. Vír jsme zkrášlovali nejen kvůli komisi, ale také proto, aby se nám v něm lépe žilo. Takže rozkvetly pásy u chodníků a u obce, je vysečeno, živé ploty ostříhány, hřiště pomalu, ale snad jistě roste, v kulturním domě vznikají šatny pro sportovce a vylepšené toalety, pouštíme se do rekonstrukce jeviště, lípa na hřbitově je odborně ořezaná, sběrný dvůr má střechu, mlýnek s novými sekcemi klape. A tak děkujeme všem, kteří se na dobrém obrazu naší vesničky podíleli a podílejí.

p1120567
soutez-vesnice-roku-1

Neberou a neberou!

Již po osmnácté se konaly v sobotu 9. května 2009 na Vojtově rybníku pod Vírem rybářské závody. Příjemné dopoledne přilákalo k vodě nejen 67 závodníků, ale i velký počet diváků. Pro všechny soutěžící i diváky měli pořadatelé z Místní organizace Moravského rybářského svazu ve Víru připraveno občerstvení a v tombole mnoho zajímavých cen a 10 živých kaprů, pro nejlepších deset soutěžících pak zajímavé ceny.

Závody byly odstartovány v 7.00 hod., po první dvouhodině závodu následovala hodinová přestávka během níž soutěžící změnili svá stanoviště a mohli se občerstvit a pokračovat v lovu do 12.00 hod., kdy byl závod ukončen.

Bohužel – zájem ryb o nabízené nástrahy byl malý a tak se mnozí soutěžící pouze slunili a marně čekali na pohyb svého čihátka. A to navzdory tomu,že do rybníka byly týden předtím vysazeny čtyři metráky kaprů.

(Pokračování textu…)