Táčky

Na Tři krále se konaly v kulturním domě Táčky. Snad nikdo (ani pořadatelé) netušil, co táčky jsou, ale záměrem bylo odpoutat lidi od televizních přijímačů (zrovna skákal Janda) a poslechnout si vzpomínání pamětníků nad kronikou, nebo nad fotografiemi, které byly už dávno zapadlé prachem. A tak si zájemci mohli vyslechnout příběh o pohnuté historii rodiny Valnerovy, zavzpomínali jsme si na sousední obec Chudobín a na události související se stavbou Vírské přehrady. Povídání se sice nevyvíjelo tak dobře jako při talkshow Haliny Pawlovské nebo Jana Krause, ale přesto si myslím, že podobná akce si zaslouží opakování a že to nebyl pro přítomné promarněný večer.

pict0171

Poděkování vírským hasičům

Vírští hasiči absolvovali v říjnu výjezd k požáru do Bystřice, cvičný požár ve firmě Rotter a ještě stihli odpracovat mnoho brigádnických hodin při překládání krytiny na budově Kovárny. Za jejich obětavost a ochotu jim náleží dík.

pict0054

Velké říjnové shrnutí

Říjen byl na události bohatý. Ale nepředbíhejme. Ještě je třeba zmínit se o zářiovém loučení s létem, které připravila škola pro děti. Součástí byla i soutěž o největší klobouk.

pict0112

Ve dnech 13. až 15. října vyjeli zástupci mikroregionu Bystřicko na zkušenou na Slovensko. Setkali se se starosty gemerského a spišského regionu a navázali s nimi kontakty

pict0172

(Pokračování textu…)

Září, září, škola září

Po dvou letech oprav (škola se může opravovat jen o prázdninách) se naše škola představila prvního září ve zbrusu novém kabátě. Za ty dva roky bylo ve škole proinvestováno více než osm a půl miliónu korun, přičemž více než 95 procent bylo kryto státní dotací, kterou nám pomohl získat poslanec parlamentu ČR pan Karel Černý. Po dlouhých úvahách, které všechny směřovaly k maximálním úsporám jsme se rozhodli, že v rámci potřebné rekonstrukce školy zrušíme dnešním normám nevyhovující kuchyň a do jejich prostor umístíme školku, která byla do té doby v samostatném objektu, jenž využívala jen z padesáti procent. Jako zhotovitel byla vybrána firma PKS INPOS a.s. V rámci rekonstrukce jsme vyměnili stará dřevěná okna a dveře za plastová, celý objekt jsme zateplili, vyměnili elektroinstalace, topení, okapy, zbourali jsme nepotřebné komíny…

pict0108