Uzavírka silnice II/388 Vír- Bystřice nad Pernštejnem

V termínu 10. 4. – 9. 7. 2017 bude pro veškerou dopravu kromě autobusů a integrovaného záchranného systému uzavřena silnice z Víru do Bystřice nad Pernštejnem. Oficiální objízdná trasa je vedena přes Štěpánov nad Svratkou.

Oznámení

V pondělí 24. 10. a v úterý 25. 10. bude probíhat odkalování vodovodního řadu. Voda z kohoutku může v ojedinělých případech vypadat takto:

1k11rkw8