Oznámení o dovolené

Obecní úřad bude ve čtvrtek 5. února 2015 a v pátek 6. února 2015 ZAVŘENÝ z důvodu dovolené.

Změna svozu komunálního odpadu

Svoz komunálního odpadu a sběr plastů neproběhne ve středu 26. 3. 2014. Následující sběr bude uskutečněn 2. dubna, 9. dubna a  následně 23. dubna 2014.

Upozornění pro občany

Vzhledem k tomu, že proběhla digitalizace Obce Vír, připomínáme občanům, že u některých nastaly změny v zápisu do katastru nemovitostí. Tyto změny je možné zjistit na obecním úřadě. Občané, kterých se změny týkají, jsou povinni do 31. 1. 2014 podat na finančním úřadě „Přiznání daně z nemovitých věcí“.

Poplatek za svoz odpadů v roce 2014

Poplatek za svoz odpadů bude na obecním úřadě vybírán až od 3. února 2014. Částka zůstává stejná jako minulý rok – 550 Kč za osobu s trvalým pobytem ve Víru nebo za rekreační objekt.

Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu

Obecní úřad Vír podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Bystřice nad Pernštejnem (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-11/2012–745–2 OO-10/2012–745–2 oznamuje, že v budově Obecního úřadu Vír, v místnosti tomu určené , v období od 22.7.2013 do 2.8.2013, vždy v pracovních dnech a to 22.7., 24.7., 29.7., 31.7. (pondělky, středy) od 12:30 do 15:30 hod., v ostatní dny od 9:00 do 11:00, bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu (dále jen „obnovený katastrální operát“) v katastrálním území Vír, Hrdá Ves obce Vír.

Ve dnech 22.7., 24.7., 29.7., 31.7. (pondělky, středy) bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jen „zaměstnanec obce“). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.

(Pokračování textu…)

Prezidentské volby 2013 v naší obci

V pátek 11. 1. a v sobotu 12. 1. 2013 proběhly v naší obci první přímé prezidentské volby. Občané volili z 9 kandidátů.
A jak to u nás dopadlo? Voleb se zúčastnilo 402 občanů (z 594), což činí 67,68% a podle počtu hlasů vzniklo následující pořadí :

1.

Miloš Zeman

218

54,36%

2.

Jiří Dienstbier

55

13,72%

3.

Jan Fišer

36

8,98%

4.

Karel Schwarzenberg

33

8,23%

5.

Vladimír Franz

23

5,73%

6.

Taťána Fischerová

13

3,24%

7.

Zuzana Roithová

10

2,49%

8.

Přemysl Sobotka

7

1,75%

9.

Jana Bobošíková

6

1,50%

401

100%

Jeden hlas dostal také Tomio Okamura, ale ten byl neplatný.
Do druhého kola postoupil Miloš Zemen a Karel Schwanzenberg.
Kdo se z nich stane prezidentem můžete ovlivnit opět vy – občané.
Druhé kolo voleb proběhne 24. a 25.1.2013, volební lístky dostanete přímo ve volební místnosti.

Provoz obecního úřadu o Vánocích

Obecní úřad bude otevřen:

Ve čtvrtek 27.12.2012 od 8,00 do 12,00 hod.

V pátek 28.12.2012 od 8,00 do 12,00 hod.

V pondělí 31.12.2012 DOVOLENÁ.