Nové zastupitelstvo obce Vír

Z komunálních voleb na podzim roku 2006 vzešli tito noví zastupitelé.

Příjmení Jméno Funkce Adresa Tel./mobil/práce E-mail

Ambrož

Radek

zastupitel

Vír 242

566 575 233

604 872 421

e-mail

Beneš

Jiří

zastupitel

Vír 285731 813 910

 

Čermák

Stanislav

zastupitel

Vír 274

566 575 205

605 454 353

 

Hájek

Antonín

člen rady

Vír 162

566 575 113

602 596 461

e-mail

Havlová

Jarmila

místostarosta

Vír 14

566 575 213

736 174 667

e-mail

Hoskovcová

Květoslava

zastupitel

Vír 160

566 575 184

731 045 382

 

Houdek

Zdeněk

zastupitel

Vír 194

566 575 263566 575 122
 

Janďourek

Petr

člen rady

Vír 28

566 575 218

739 990 292

e-mail

Sadílek

Pavel

finanční komise

Vír 281

566 575 153

606 669 441

566 655 725
e-mail

Sadílková

Marie

zastupitel

Vír 281

566 575 153

736 111 944

566 575 195
e-mail

Stalmach

Ladislav

starosta

Vír 201605 502 650

566 575 015
e-mail

Ševčíková

Zdeňka

zastupitel

Vír 288605 288 655

566 550 920
e-mail

Šudomová

Jaroslava

zastupitel

Vír 248

566 575 202

736 260 795

 

Zánová

Petra

člen rady

Vír 40

566 575 167

604 783 754

566 575 195
e-mail

Zeman

Jiří

stavební komise

Vír 245

566 575 229

777 916 561

566 550 460
e-mail

Výsledky komunálních voleb 2006

20. a 21. října 2006 proběhly volby do obecního zastupitelstva. Třicet šest kandidátů se ucházelo o patnáct míst v zastupitelstvu obce. Voleb se zúčastnilo 394 voličů z 593 registrovaných, volební účast (66%) tedy znatelně předčila celorepublikový průměr – přibližně 48%.

Česká strana sociálně demokratická získala 2376 hlasů. Zastupiteli se stali pan Ladislav Stalmach (261), Antoních Hájek (225), Stanislav Čermák (203), Petra Zánová (202), Jaroslava Šudomová (165), Pavel Sadílek (153), Jiří Beneš (131) a Marie Sadílková (115).

Občanská demokratická strana získala 1631 hlasů. Zastupiteli se stali paní Jarmila Havlová (241), Petr Janďourek (204), Jiří Zeman (189), Zdeňka Ševčíková (173) a Jiří Humpolíček (100).

Komunistická strana Čech a Moravy získala 763 hlasů. Zastupiteli se stali paní Květoslava Hoskovcová (156) a pan Zdeněk Houdek (151).

Volební výsledky lze (pravděpodobně jen dočasně) zkoumat na stránkách serveru IDNES.CZ. Můžete si prohlédnout i výsledky okolních obcí v okresu.

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce

Zveme Vás na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se koná ve středu 8. 3. 2006 v 17,30 hodin v Kulturním domě ve Víru.

Program:

  1. Zahájení
  2. Kontrola úkolů z minulého zasedání
  3. Plnění rozpočtu roku 2005
  4. Schválení rozpočtu na rok 2006
  5. Inventury za rok 2005
  6. Různé
  7. Diskuse
  8. Návrh na usnesení
  9. Závěr jednání

Doplněno: zápis a usnesení.

Malé obce – co s nimi?

Senátor a starosta Bystřice nad Pernštejnem pan Ing. Josef Novotný obesílá okolní obce výzvou k připojení k městu Bystřici n.P. Jako argumenty pro slučování obcí uvádí zadlužený stát, nehospodárné rozmělňování finančních prostředků a také fakt, že dnešní stav s velkým počtem malých obcí je v evropských zemích ojedinělý a do budoucna neudržitelný.

(Pokračování textu…)

Odpady – kam s nimi?

Na obecním úřadě se snažíme řešit každý problém. Těch je mnoho a na nás je, rozdělit je podle pořadí důležitosti. Na počátku roku nás kromě spousty dalších zaměstnává výpočet plateb za odpady a jejich pozdější výběr. U odpadů bych ale rád zůstal, protože ty nás nezaměstnávají jen na počátku roku.

Odpady jsou součástí našeho života, i když bychom byli radši, kdyby jí nebyly.Praotec Čech a jeho družina si mohli dovolit veškerý svůj odpad pohodit vedle své chatrče.Jenže dnes nás tady žije více než sto na kilometru čtverečním a každý vyprodukujeme ročně dvě a půl tuny odpadu se kterým si příroda neumí poradit jako dříve, protože podstatná část tohoto množství je tvořena odpadem v přírodě nerozložitelným. A tak se musíme k odpadům chovat jinak než oni současníci praotce Čecha.

(Pokračování textu…)