Vír čte dětem

Vážení rodiče, přijďte večer se svými dětmi do budovy Základní školy ve Víru. Děti si poslechnou pěkný příběh, pobaví se, pohrají si a vy se toho všeho můžete účastnit s nimi, nebo si vedle popovídat u kávy s ostatními. Jste všichni vřele vítáni.

Program:

Pondělí 7. ledna v 17.00

 • čte pan Ladislav Stalmach z knížky Josefa Spilky „Náš
  Krakonoš“
 • hádankový večer

Úterý 8. ledna v 17.00

 • čte paní Marie Viktorinová z knížky Gosciny&Sempé „Mikulášovy
  patálie“
 • večer plný patálií

Středa 9. ledna v 17.00

 • čte paní Dana Říhová z knížky Daniely Chvostové „Bambulka v zemi
  skřítků“
 • bambulkový večer

Čtvrtek 10. ledna v 17.00

 • čte paní Jaroslava Šudomová z knížky Josefa Koláře „Z deníku
  kocourka Modroočka“
 • hravý večer

Pátek 11. ledna v 16.00

 • čte pan Zdeněk Junák pohádku ve verších Josefa Kainara
  „Zlatovláska“
 • večer s „Četníkem“

Běh Bystřickem a Malý svratecký maraton 2008

V roce 2008 bude oddíl atletiky TJ Jiskra Vír pořádat opět dva běžecké závody, 31. května 4. ročník Běhu Bystřickem kolem Vírské přehrady a 23. srpna jubilejní 55. ročník Malého svrateckého maratonu včetně závodů pro příchozí, děti a mládež.

Pro úspěšné zajištění těchto akcí si dovolujeme oslovit naše spoluobčany, hlavně z řad podnikatelů, na spolupráci. Můžeme Vám nabídnout reklamu Vaši, případně Vašich firem v rámci těchto závodů (plakáty, propozice, prostor start a cíle, trička a pod.). Pokud byste měli o spolupráci zájem, kontaktujte nás na adrese předsedy oddílu, uvedené na pozvánce k jednotlivým závodům (Běh Bystřickem a MSM).

Podrobnosti k jednotlivým závodům se dozvíte v předstihu v Novinkách.

Padesát let vodního díla Vír

V listopadu letošního roku uplyne rovných 50 let od dokončení vodního díla Vír. Slavnostní akt předání tohoto vodního díla veřejnosti se uskutečnil za přítomnosti tehdejšího ministra stavebnictví Oldřicha Berana dne 9. listopadu 1957. Důležitost dokončení jedné z prvních poválečných staveb takového rozsahu, ale i samotný význam díla, které představuje jednu z největších přehradních staveb u nás, si dne 20. října 2007 připomíná i Povodí Moravy, s. p., v jehož správě se vodní dílo nachází od července 1966. Od 9:00 tohoto dne bude v prostorách vodního díla Vír přítomen i pan Josef Šikula, první hrázný vodního díla Vír, který zavzpomíná na provoz vodního díla v době své aktivní působnosti, ale i na období vlastní výstavby přehrady, které se osobně účastnil. Při této příležitosti budou pracovníci Povodí Moravy, s. p. připraveni v rámci „Dne otevřených dveří“ poskytnout až do 13,00 hod. odborný výklad a umožnit prohlídku vodního díla včetně seznámení s jeho jednotlivými zařízeními a funkcemi.

V souvislosti s tímto výročím vyhlásil také státní podnik Povodí Moravy ke dni 1. února 2007 výtvarnou soutěž pro děti a mládež na téma přehrada Vír a její začlenění do života tamních obyvatel s názvem „Život u Vírské přehrady“. Soutěž byla určena dětem mateřských škol, žákům základních a středních škol, domovům mládeže a dětským domovům Bystřického mikroregionu.

Soutěžní práce se vyznačovaly vnímavostí jednotlivých autorů vůči prostředí, v němž žijí, originalitou výtvarného provedení a v neposlední řadě i profesionalitou vedení ze strany pedagogů. Vyhodnocení soutěže proběhlo 10. 10. 2007 a vzhledem k souhrnnému charakteru výtvarných prací a věkové struktuře jejich autorů udělila porota celkem 11 cen ve třech věkových kategoriích. Zvláštní pozornost pak byla věnována několika kolektivním pracím, u nichž je nezbytné ocenit kromě výtvarného hlediska i schopnost kolegiality práce.

Informace o výsledcích soutěže včetně fotodokumentace vítězných prací a dalších ukázek ze soutěže budou vystaveny v prostoru kolonády na hrázi Vírské přehrady, a to po několik dní počínaje dnem 20. října 2007 od 9:00 hod.

Vyhlášení výsledků soutěže stejně jako krátké ohlédnutí do doby vzniku a výstavby tohoto jedinečného vodního díla, Vám přináší následující text.

(Pokračování textu…)

Výstava obrazů Milana Zimmermanna

V pátek 3. srpna bude ukončena výstava obrazů Vlado Buriana. Tento týden máte poslední příležitost prohlédnout si jeho obrazy, protože už v sobotu 4. srpna v 16 hodin otevřeme další výstavu obrazů, tentokrát malíře Milana Zimmermanna, který žije v nedaleké Vítějevsi. Váženým hostem vernisáže bude pan Radovan Lukavský. Budeme rádi, když nás v Galerii Na Bahnech navštívíte. Výstava potrvá do 26. srpna.

zimmermann-vystava-01

(Pokračování textu…)

Vysočina na obrazech Vlado Buriana

Vlado Burian je všeobecně znám jako krajinář Vysočiny, i když počátky jeho tvorby sahají na Slovensko, kde v tatranské oblasti profesně působil od padesátých let minulého století. Vnímáme ho také jako krajana s rodovými kořeny v sousedním Věstíně. Dodnes v tomto regionu malířsky působí. Pracuje přímo uprostřed krásné přírody a jeho obrazy v teplých barevných tónech jsou vesměs vlídné a laskavé.

O tom se můžete přesvědčit na výstavě, která byla otevřena 5. 7. 2007 vernisáží v nově pojmenované „Galerii Na Bahnech“. Výstava potrvá do 3. 8. 2007, otevřeno je denně od 10 do 17 hodin.

p7050233

(Pokračování textu…)

Setkání harmonikářů aneb Ve víru harmonik

V sobotu dne 14. července 2007 ve 14,00 hod. se bude v Kulturním domě ve Víru konat I. setkání harmonikářů a heligonkářů. Tohoto setkání se kromě místních zúčastní i harmonikáři a heigonkáři z blízkých i vzdálenějších měst a obcí. Svými uměleckými výkony jistě vytvoří hezkou atmosféru a návštěvníci si společně s nimi zazpívají pěkné písničky. Po skončení koncertní části následuje volná zábava spojená s tancem. Občerstvení zajištěno.

Akci pořádají Cestovní agentura TRČKA a Obecní úřad ve Víru. Vstupné je šedesát korun. Předprodej a rezervace vstupenek bude od 18. června 2007 v prodejně Smíšeného zboží ve Víru – tel: 566 575 156.

harmonika

Pozvánka na Memoriál Zdeňka Vavříčka 2007 + Update

V sobotu 19. května 2007 se konají takřka již tradiční cykloturistické výlety pro přátele cyklistiky – Memoriál Zdeňka Vavříčka. Můžete si také prohlédnout fotografie minulého ročníku.

Nové: Oficiální pozvánka na Memoriál Zdeňka Vavříčka

Sraz je v 10 hodin u Vavříčkových (Vír čp. 22), odkud se pojede po následujících trasách:

 1. Vír – Dalečín – Veselí – Hluboké – Korouhvice – Vír,
  délka trasy je 24km a je vhodná i pro rodiny s dětmi.
 2. Vír – Nedvědice – Rožná – Dol. Rožínka – Bystřice n.
  Pern. – Dalečín – Veselí – Hluboké – Korouhvice – Vír,
  délka trasy je 60km.
 3. Vír – Nedvědice – Rožná – Dol. Rožínka – Rozsochy –
  Skalský Dvůr – Lísek – Míchov – Jimramov – Dalečín –
  Veselí – Hluboké – Korouhvice – Vír, délka trasy je 72km.

Pořadatelé doporučují na trasách malé občerstvení v hospůdce Pohádka v Hlubokém.

memorial-zdenka-vavricka

Vírské výlety 2007

Na počest zakladatele a prvního průkopníka turistiky ve Víru Františka Šťastného. Motto: Nestůjte nohy, choďte horami, krajem mocného kdysi Věnavy, užijte přírody hýřící krásami, poznejte Vír, perlu Moravy!

Výlety půjdeme v sobotu 5. května 2007 a zváni jsou všichni, kteří se chtějí na vlastní oči přesvědčit, jaké krásy přírody nám zůstávají skryty, pokud se za nimi sami nevypravíme. Prezentace účastníků bude z Kulturního střediska (bývalá Mateřská škola) ve Víru od 7 do 11 hodin, ukončení do 17 hodin. Výlety se konají za každého počasí. Každý, kdo se zúčastní, jde a jede na vlastní nebezpečí. Rodiče plně odpovídají za své děti. Startovné je dobrovolné. Občerstvení zajištěno. Udělejte něco pro své zdraví a dobrou pohodu, poznávejte své okolí:

1. trasa – 11 km

Vír – Javorův kopec – Horní les (rozhledna) – modrá – 6 km
Horní les – Chlum – modrá – 2 km
Chlum – Klubačice (vyhlídka) – nevede po značce – 2 km
Klubačice – Vír – červená – 1 km

(Pokračování textu…)

Výstava obrazů Zdeňka Kopeckého

V Kulturním středisku ve Víru (bývalá MŠ u fotbalového hřiště) proběhne ve dnech 24. 8. – 8. 9. 2006 výstava obrazů Zdeňka Kopeckého, malíře, grafika a ilustrátora. Otevřeno bude denně.

Pondělí – pátek: 14–17 hodin.
Sobota – neděle: 10–17 hodin.

45

XXXL Open – Vír 2006 – Pozvánka

Vážený příteli pohybu a vrcholových výkonů, pořadatelé turnaje XXXL Open – Vír 2006 si tě dovolují pozvat k účasti na 4.ročníku této velkolepé akce konané v sobotu 9. září 2006. Sraz účastníků je v 8 hodin na obvyklém místě: tenisové kurty Jiskry Vír, Ledničky. Po turnaji bude opět připraveno chutné občerstvení. Startovné 150 Kč na osobu.

Velký tenisový turnaj všech generací

V případě, že máš možnost, přispěj sponzorským darem ve formě jakékoliv vítězné ceny. Děkujeme a těšíme se.