Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2016/2017

Zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2016/2017

KDY:  10. května 2016, od 15.30 do 17.00

KDE: MŠ Vír

Děti se dostaví na zápis v doprovodu svých zákonných zástupců a ti budou podrobně informováni o podmínkách a kritériích přijetí dětí do MŠ.

Den vítězství

Dne 8. května se téměř v celé Evropě slaví Den vítězství nad nacismem a zároveň je to vzpomínkový den obětem druhé světové války. I my jsme se připojili k již 70. výročí této události a navštívili jsme památníky obětem 1. a 2. světové války ve Víru. Symbolicky jsme k nim položili věnce ve státních barvách a připomněli si něco málo o době, která nebyla pro nikoho jednoduchá. Vyslechli jsme si vyprávění o hrdinských činech některých obyvatel z naší obce, kteří za války padli pro to, abychom my teď mohli žít tam, kde žijeme a hlavně tak, jak žijeme.