Zápis do mateřské školky na školní rok 2010/2011

Ředitelka ZŠ a MŠ Vír po dohodě se zřizovatelem
oznamuje, že zápis do MŠ na školní rok 2010/2011 se
uskuteční dne 19. 4. 2010 od 15.30 hod do 17.30 hod. v budově MŠ
Vír.
Ve výjimečném případě je možné po vzájemné dohodě dohodnout jiný
termín.

Zapsány budou děti, které v tomto školním roce dovrší 4 roky, v případě zájmu rodičů i děti mladší, podle zákona 204/2005 Sb. o státní sociální podpoře, (tzn., že děti od 3 do 4 let navštěvují MŠ 4 hodiny denně, děti mladší 3 let pouze 5 celých dnů v měsíci).

Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte, potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte.

Děti budou přijímány dle přiložených kritérií.

Kroužky pro dospělé

Je tomu již měsíc, co ZŠ nabízí také kroužky pro dospělé občany Víru. Je to kroužek kreativní, počítačový a angličtina. Všechny kroužky mají plně vytíženou kapacitu a myslíme, že přináší užitek i zábavu pro ty, kdo se učí i vyučují. Vzájemné obohacování se o něco, co ten druhý umí lépe, je zkrátka prima. A co vy – přidáte se přidáte se příští rok?

Průběžná zpráva o botanické zahradě

Rádi bychom vás informovali i touto cestou o stavu, ve kterém se nachází školní projekt „Komu se nelení, tomu se zelení“ – neboli naše botanická zahrada, jejíž první nárysy pozorujete, když se procházíte Vesnou.

Již koncem června jsme zde zveřejnili tiskovou zprávu, že nám byly Nadací Partnerství přiděleny peníze na realizaci naší zahrady a posezení v ní (více na www.skolaprozivot.cz).

Ačkoli nám v průběhu června vůbec nepřálo počasí, udělali jsme tam s dětmi a „rychlou rotou“ velký kus práce – bagr nám pomohl strhnout horní část kamenité jílovité půdy, navézt úrodnější kompost, ten rozhrnout, zasázet buky a část pozemku potáhnout netkanou textilií, aby v průběhu letních měsíců prostor tak nezarůstal plevelem. Všichni, kdo chodí kolem a viděli nás při práci, ví, že práce zde je velmi těžká, protože je zde půda opravdu kamenitá a to blátíčko, které z hlíny vzniklo po navezení kompostu, rodiče perou z bot a oblečení ještě dnes…

Fotečka, abychom si připomněli, jak to vypadalo dříve. Dnes je rozdíl patrný, zajděte se tam podívat!!! Fotky a průběžné zprávy budeme doplňovat do školního zpravodaje a fotogalerie školy.

botzahrada1
botzahrada2

Škola získala grant na botanickou zahradu

Jihlava (11. června 2009) – Dvě školy z kraje Vysočina získaly více než 130 tisíc korun z programu Škola pro udržitelný život. Program společně vyhlašují Nadace Partnerství a Středisko ekologické výchovy Sever, jeho generálním partnerem je společnost Toyota. V kraji Vysočina je program letos otevřen poprvé. Slouží vzdělávání v oblasti udržitelného rozvoje a zapojování veřejnosti do péče o životní prostředí a posilování spolupráce v obcích. Hlavní úlohu přitom hrají právě školy a jejich žáci. V letošním roce se do programu přihlásilo 108 škol, podpořeno z nich bylo 33 projektů celkovou finanční částkou přesahující 2 miliony korun.

K podpořeným patří například Základní škola a Mateřská škola Vír, která chce vytvořit školní botanickou zahradu. „Shodli jsme se na malé botanické zahradě – místě, kde by si lidé mohli sednout, odpočinout, pokochat se krásou prostředí a zároveň se poučit a dozvědět leccos zajímavého. Nechceme pro naši botanickou zahradu kupovat plastové kompostéry, ale vyrobíme dřevěné,“ uvádí paní učitelka Alena Soukalová.

Druhou podpořenou školou z kraje Vysočina je Hotelová škola Třebíč, která získala prostředky na propagaci biopotravin a regionálních produktů. „V rámci projektu chceme docílit rozšíření nabídky o bio jídla ve školní jídelně, o využívání biopotravin v rámci odborné přípravy žáků a při prezentačních a osvětových akcích, kterých se Hotelová škola účastní, či které pořádá,“ vysvětlila záměr projektu paní učitelka Alena Biskupová.

Stáhněte si tiskovou
zprávu
.