Pozvánka na Martinské hody

Sbor dobrovolných hasičů ve Víru pořádá v sobotu 15. listopadu 2008 tradiční Martinské hody.

Program:

8,00 hodin

zvaní po vsi

Po celý den hraje Bystřická kapela.
Vstupné na večerní zábavu 50 Kč.
Občerstvení zajištěno.

13,30 hodin

průvod od Šťastných

14,15 hodin

kázání a soud berana

15,30 hodin

volná zábava v KD

20,00 hodin

hodová zábava

Martinské hody 2007

Martinské hody jsou za námi. Povedly se. Děkujeme všem, kteří se jich aktivně zúčastnili a přispěli tak k tomu, že lidové tradice na Vysočině žijí a jsou součástí našeho života. Takže jmenovitě: Děkujeme stárkům a stárkovým, hlavně že mezi sebou našli tu hlavní stárkovou a ta že nepovolila a partner se stal hlavním stárkem. Děkujeme kazatelům, že se udrželi ve zdraví a shrnuli nám s humornou nadsázkou roční dění v obci, děkujeme katům a Pardonovi, že ušetřili hříšného berana (Jestlipak ten hody dlouho přežije?), děkujeme koňákům, že zapůjčili své koně i panu Čermákovi, že zapůjčil svého čtvrt koně. Děkujeme policajtům, že během hodů nedošlo k žádným výtržnostem a že na silnici byl pořádek, děkujeme maškarám, děkujeme pekařkám, děkujeme muzikantům, slovenským starostům, Martinovi…

Fotografie z hodů si můžete prohlédnout v této fotogalerii (není na našem webu), jejímiž autory jsou Kočišovi.

MArtinské hody 2006

Abych vyhověl dotazům, kdy budou nějaké fotky z letošních hodů, pár jich tady máte. Hody se letos vydařily, počasí bylo krásně listopadové, no aspoň že to neklouzalo. Máj nám vydržela, jen po hodech se trochu naklonila. Nikdo se nepral a beran taky přežil. Jediné co mě trápí: budou hody 2007? Doufám že jo!

p1000698-hody-2006

(Pokračování textu…)

Vírští hasiči oslavili 110 let své činnosti

V letošním roce uplynulo 110. let od založení Sboru dobrovolných hasičů ve Víru. Oslava proběhla 12. srpna u Vírského kulturního domu. Za dobu existence si dokázal Sbor dobrovolných hasičů vypracovat své místo v životě naší obce. Ze své původní úlohy – likvidace požárů má dnes za úkol i likvidaci živelných pohrom či povodní, pomáhá i při úklidu vozovek, čištění kanálů, zasahuje při dopravních nehodách. Svou technikou pomáhá při průběhu sportovních soutěží, např. motoristických závodech, podílí se na kulturním životě pořádáním tanečních zábav či tradičních hodů. Ve Víru je 36 členů Sboru dobrovolných hasičů, z toho je 18 zařazeno do zásahových jednotek. Vírské dvě jednotky jsou zařazeny do 3. výjezdové skupiny, co znamená, že vyjíždějí těsně po profesionálech z Bystřice n.P.

Jediné co oslavám 110. výročí nepřálo, bylo počasí. Současně se zahájením se ze zatažené oblohy spustil déšť, který přetrval po celou dobu oslav. Ale ani nepřízeň počasí nezabránila přítomným návštěvníkům zhlednout defilé sborů – zúčastnilo se 12 hostujících jednotek –a předání vyznamenání členům SDH. Velkým překvapením byla nečekaná návštěva ministra vnitra Mgr. Františka Bublana v doprovodu poslance PČR ing. Karla Černého. Za OV SDH se zúčastnil plk. Kříž a kpt. Janů. I přes všechny problémy proběhla oslava důstojně a všem návštěvníkům se velmi líbila.

Dušičky – Památka zesnulých

Na zítřek připadá v kalendáři Památka zesnulých. Od víkendu se na našem hřbitově rozsvěcují svíčky jako vzpomínky na naše blízké. Původ svátku zasahuje opět do keltské minulosti, stejně jako jarní čarodějnice. Kupodivu nemá s Památkou zesnulých žádnou spojitost (patrně křesťanská změna), váže se totiž ke keltskému Novému roku, neboli Samainu.

hrbitov