Odpoledne s Lukášem Krpálkem a mladými judisty

Dnešní přednáška byla trochu netradiční, protože část kulturního domu nezabíraly stoly a židle, ale TATAMI (= žíněnka pro judo). Stylového zahájení se ujali mladí judisté z Bystřice nad Pernštejnem pod vedením pana učitele Pročka.  Ten nás seznámil s pojmem JUDO (= styl  japonského bojového umění, které vzniklo jako sebeobrana neozbrojeného člověka) a jeho etikou. Každý judista je oblečen do judogi, které je staženo barevným pásem, který ukazuje, jak je na tom judista technicky. Naučili jsme se i pár slovíček z japonštiny  UKEMI (= pády)  – pád vpřed =  MAE UKEMI, pád vzad = USHIRO UKEMI, pád v bok = YOKO UKEMI, KATA = chvaty.
Krátce po 17:00 hodině na TATAMI za velkého potlesku vstoupil osobně pan Lukáš Krpálek. Povídal nám o svých začátcích v judu, o svém kariérním růstu a odpovídal na dotazy. Poté nám ukázal několik ze „svých“ chvatů a technik, které si vyzkoušeli i mladí judisté.
Na závěr byla autogramiáda.

VU3V – přednášky o životě ve tmě a válečného reportéra

21. 5. 2020 nás paní Tereza Axmanová se svým manželem seznámili s činností, kterou se zabývají již několik let a  to je pomoc nevidomým s modelováním soch. Povídali nám o tom, jak nevidomí lidé pracují s hlínou ve svých začátcích a postupně se propracovávají k dokonalejším dílům. Na jednotlivých sochách nám vysvětlili rozdíly mezi sochou nevidomého od narození a nevidomého během života. Povídali nám o konkrétních lidech a jejich životních příbězích.

4. 6. 2020 na přednášku VU3V zavítal pan Karel Rožánek, reportér České televize. Během dvouhodinového vyprávění jsme měli možnost vyslechnout jaké to je pohybovat se ve válečné zóně, jaká pravidla dodržovat. Viděli jsme reportáže z Afghánistánu a Mali, ke kterým jsme dostali podrobný výklad doplněný popisem pocitů, které zažíval sám reportér.  Zájemci si mohli vyzkoušet obléci neprůstřelnou vestu i helmu, kterou nosí pan Rožánek v terénu. Ve druhé části přednášky jsme zhlédli  videoreprodukci 3D rekonstrukce atentátu na Heydricha, jejimž autorem je pan Rožánek.