Firma ROTTER, s.r.o. v roce 2013 ukončila činnost a je v likvidaci.

Firma ROTTER, s.r.o. byla založena v roce 1992. Sídlem se jí stala továrna ve Víru pod mohutnou Vírskou přehradou v údolí řeky Svratky. V prostředí Českomoravské vysočiny byly vybudovány kvalitní výrobní a obchodní programy, které se během velmi krátkého období staly známými nejen v České republice, ale také v Německu, Rakousku, Polsku, na Slovensku a v Řecku. Prostřednictvím spolupráce při výrobě soudečkových ložisek se část práce předvádí i v mimoevropských zemích.

ROTTER s.r.o. spatřuje své cíle nejen ve výrobě součástí pro strojírenský průmysl, jež představuje 50% celkové produkce, ale i v textilním oboru, který je neobvyklým doplňkem náročného strojírenského oboru. Nicméně má své pevné místo a je dokladem schopnosti firmy se trvale prosazovat.

Představení firmy převzaté z již neexistujícího webu www.rotter.cz.