Když organizační výbor Malého svrateckého maratónu ve složení Janoušek Mojmír, Matuška Bohuslav, Pěnčík Zdeněk, Ševčík Zdeněk a Šudoma Zdeněk v r. 2005 připravoval podklady do termínovky „Běhů mimo dráhu – maratón“, bylo rozhodnuto vyzkoušet nový závod – horský běh, kterých se v té době u nás v Česku mnoho neběhalo.

Propozice nadcházejícího 15. ročníku

Propozice 15. ročníku konaného dne 25. května 2019

 


Vyhodnocení 13. ročníku horského běhu Bystřickem kolem Vírské přehrady (27. května 2017)

Zhodnocení 13. ročníku naleznete v tomto článku.

Všechny publikované články vztahující se k horskému běhu naleznete v rubrice Sport > Horský běh Bystřickem kolem Vírské přehrady.


Trasa byla jednohlasně zvolena s ohledem na uvažovaný profil a délku trati a to v okolí přehrady, po silnicích s co nejmenším silničním provozem. Závodem budou také propagovány obce regionu Bystřicko, přes které závod běží ( Dalečín, Veselí, Hluboké, Korouhvice, Chlum, Věstín). Náročnost běhu je dána profilem trati, kdy závodníci na vzdálenosti 28km překonávají celkové převýšení 524m

Nejnižším místem je křižovatka u Šťastných ve Víru s 387 m n.m. oproti vrchu nad Veselím s n.v. 665 m. Nejnáročnější stoupání je mezi odbočkou do Veselí v Dalečíně a již zmíněným vrchem nad Veselím, kdy musí závodníci na vzdálenosti 4 km překonat výškový rozdíl 186 m. Nejdelší seběh je naopak mezi 23. km ve Věstíně a 26. km ve Víru, kdy na 3 km seběhnou 161 m. Na trase mají běžci 4 občerstvovací stanice a to na 5. km u přehrady ( Kobylí skála), na 10. km u Obecního úřadu v Dalečíně, na 17. km v Hlubokém a na 21. km v obci Chlum, kde pomáhají s občerstvením obyvatelé zmíněných obcí.

Na celé trase je spousta krásných míst s výhledy na okolí Vírské přehrady a to nad obcemi Veselí, Hluboké, Chlum i Věstín. Prvních 10 km probíhá v samé blízkosti přehradní nádrže po pravobřežní komunikaci, kde je zákaz provozu motorových vozidel a také úsek mezi obcí Chlum a Věstín (cca 4 km) je prakticky bez silničního provozu.

Pro doprovod závodníků, rekreační běžce i pro ty, pro které je hlavní závod příliš náročný, je připraven závod pro „příchozí“ na 4 km s převýšením 130 m „Přes přehradu“ a další doprovodné soutěže a ukázky sportů (lukostřelba, lezení na svislé stěně, sjíždění Svratky na raftech aj.).

Kromě samostatného hodnocení závodu připravili pořadatelé soutěž o pohár „Běháme Vysočinou“, kdy nejlepší součet časů z horského běhu „Bystřickem kolem Vírské přehrady“ a „Malého svrateckého maratónu“ určí celkového vítěze poháru.