(Pozor, tento článek byl publikován před 8 lety)

Příznivci zajištěných cest se dočkali a konečně mohou vyzkoušet dvě nové ferraty ve Víru na Českomoravské vrchovině. Nabídka vertikálních dobrodružství je na území této obce nyní kompletní. Via ferraty doplnily již tradiční Ledovou stěnu Vír, jediné místo v ČR, kde se každou zimu leze na umělém ledu, dále skalní oblast sportovního charakteru a také umělou stěnu v místním kulturním domě. To vše vsazeno do malebné krajiny Svratecké pahorkatiny. Ambice Víru stát se centrem horolezeckých aktivit tedy rozhodně není přehnaná. Zbývá vytvořit pro návštěvníky reprezentativní zázemí, které by měla zajistit dostavba horolezecké chaty Krabička a přidat služby v podobě místní skalní záchranky a akreditované horoškoly. Vše zmíněné vzniká a udržuje se v provozu pouze díky členům horolezeckého spolku Ledová stěna Vír, kteří ve svém volném čase tvrdou prací přispívají k rozvoji svého okolí, nejen toho lezeckého.

Projekt Via ferrata Vír čekal zpracovaný na papíře na svoji šanci tři roky. Počátkem letošního roku svitla naděje, když nezbytnou finanční podporu poskytly Město Bystřice nad Pernštejnem a Obec Vír. Samotná realizace začala v úterý 7. dubna 2015 průzkumem míst vhodných k průstupu skálou. Vybrané trasy vedení ferrat byly až do poloviny prázdnin očišťovány od porostu, usazenin a volných kamenů. V srpnu došlo k celkovému přeměření tras a zadání výroby komponentů, které se sešly na místě počátkem září. Poděkování patří firmě Techlan Olomouc za odborné rady a firmě HCS Nové Město na Moravě, jmenovitě Tomáši Kastnerovi, za ochotu a trpělivý přístup v případě specifické zakázky.

V průběhu víkendových brigád od 5. září do 25. října tvůrci ferrat vyvrtali do skal celkem 198 děr, do kterých následně zalepili 68 kotvících kolíků, 57 výstupových kramlí, 1 ocelový žebřík a 1 pomocný schůdek. Do kotvících bodů bylo následně upevněno celkem 185 metrů ocelového lana průměru 16 mm a 25 metrů ocelového lana průměru 14 mm. Poslední pracovní dny zbývalo osadit lanové přemostění dřevěnými příčkami a zabezpečit konce lan.

Via ferraty Vír jsou nyní hotové a použitelné. První z nich zpřístupňuje vrchol Velké věže v prostoru Ledové stěny, který byl dosud dosažitelný pouze pro horolezce. Její začátek je nad chatou Krabička na úpatí východní stěny Velké věže, mírně ve svahu. Stoupá nejprve východním a následně severním srázem na vrchol. Z Velké věže pokračuje oblíbenou atrakcí všech zajištěných cest, lanovým přemostěním, které vyvede návštěvníky na vyhlídku. Tam je v bezpečném prostoru ferrata přerušena a pokračuje dalšími 20 metry po hřebeni jižním směrem. Tam kde hřeben přechází ve svah ferrata končí.

Druhá z vírských ferrat se nachází 300 metrů po silnici od Ledové stěny směrem k přehradní hrázi. Prostupuje Jezerní stěnou vpravo od silnice a nástupový žebřík rozhodně nepřehlédnete. V tomto místě není možnost parkování, proto zanechte vozidlo na parkovišti u Ledové stěny.

Obě vírské ferraty nabízí ojedinělé výhledy do krajiny a spíše turistický, než li lezecký zážitek. Cílem tvůrců nebylo vyvolat u návštěvníka strach, nebo dnes tak moderní „návaly adrenalinu“, nýbrž užít si skutečnou horskou túru, třeba i s dětmi, a to ve skromných rozměrech našich kopců. Snad se záměr povedl. Obtížnost obou ferrat je nízká, nepřesahující stupeň „C“. Díky skoro přehnané vybavenosti pomocnými kramlemi je průstup skutečně technicky a orientačně snadný. Ocelové lano má lezec po celou dobu pohybu po ferratách po své levé ruce. To co ve Víru dosud schází je směrové značení přístupových a odchozích stezek, informační tabule s provozním řádem a bezpečnostními pravidly, a také půjčovna patřičného vybavení a poskytování průvodcovských služeb. Se vším se počítá na začátku příští sezóny na jaře 2016, kdy by mělo proběhnout i slavnostní otevření vírských ferrat. V současnosti je vstup možný pouze s patřičným vybavením zahrnujícím především ferratový set a přilbu a samozřejmě na vlastní nebezpečí.

Vírští horolezci tímto uzavírají další kapitolu svého bohatého spolkového života a musí plynule přejít na přípravy další ledové sezóny. Děkujeme všem za podporu a přejeme příjemné chvíle strávené ve Víru třeba právě na nových via ferratách. 

Slávek Matuška (foto Tomáš Koutský)