Dračky u Fialů

Kdysi klasická zimní aktivita venkova – draní peří. Pojem, pod kterým si málokteré dítě umí něco představit. Vírské děti ten pojem znají. Dnes se jich u nás sešlo skoro třicet. Střídaly se na peci, promrzlé za zahřáté, zahřáté děti se pak vrhaly na švestkový koláč a bylinkový čaj. Proběhlo i několik exkurzí do Pekla. Účinek zjištění, že u nás bydlí čerti, ale neměl dlouhé trvání. Nakonec se děti přece jen zklidnily a paní Žilová mohla dětem vyprávět, jak dračky probíhaly „za stara“ a že i dnes se ve Víru dračky pořádají. Děti se pak střídaly u stolu, zpod hrnce vytahovaly pírka a draly a draly… K tomu si vyslechly i několik pověstí a báchorek z vírského okolí z knih Hynka Jurmana. Akce to byla zdařilá a rozhodně ne poslední.

Fotky na www.ufialu.cz

Knihovna Vysočiny 2009

p1030628Krajská knihovna Vysočiny v Havlíčkově Brodě letos pořádala již osmým rokem „Malou knihovnickou slavnost“. 11. listopadu získalo šestnáct regionálních knihoven ocenění nejlépe pracující neprofesionální knihovny v kraji Vysočina. Neprofesionálních knihoven je na území kraje Vysočina 565.

p1030594Při návrzích na ocenění knihovníků se přihlíželo k velmi dobré činnosti knihovny, k aktivitě knihovníků při modernizaci knihovny, k úspěšné kulturně výchovné činnosti a v neposlední řadě byla oceněna i dlouholetá práce v knihovně. „Právem náleží ocenění Haně Šotolové, která vede 38 let knihovnu v Lučici. Ke služebně starším knihovníkům patří také paní Věra Buchtová, starající se o Místní knihovnu v Zubří od roku 1972. Na druhé straně si vážíme i aktivních mladých knihovníků, kteří sem vnášejí nové nápady a využívají moderních forem práce se čtenáři. Příkladem je slečna Jana Řezaninová, která v Místní knihovně Březník propaguje folklórní tradice obce a paní Dana Říhová, která se v Místní lidové obecní knihovně Vír zaměřuje zejména na práci s dětmi. Úspěšnou aktivitou této knihovny bylo v roce 2009 Páteční večerní čtení dětem, které navázalo na projekt obce Vír Bystřicko čte dětem,“ komentovala zásluhy oceněných Irena Císařová z Krajské knihovny Vysočiny.

Nové knihy

Ragály MLOKu se zaplňují. Přijďte si vybrat z nových titulů! Jejich seznam i stručný obsah najdete v Informacích knihovny.

Knihovní poplatky

Protože se vyrojily spekulace a nedorozumění ohledně poplatků za knihovnu, dovolte mi celou situaci osvětlit. Od ledna 2009 vybírá knihovna poplatky od svých čtenářů: 50Kč od dospělých, 20Kč od dětí za rok, což bylo avizováno už při jejím otevřením v listopadu 2008. Dočíst se o tom také můžete v knihovním řádu na nástěnce před knihovnou nebo na vírském webu. Knihovna prošla velkou proměnou, je nově vybavená, významně rozšířila své služby, je otevřená 6 hodin týdně, nabízí i veřejný internet, který je hojně využíván. Myslím si, že poplatky nejsou nijak přemrštěné (uvážíme-li ceny knih na pultech knihkupectví, náklady na připojení k internetu, atd.) a zdaleka nepokryjí náklady na provoz knihovny. Knihovna je služba lidem a smyslem poplatků není zisk. Je to spíš symbolický příspěvek čtenářů na provoz knihovny.

Další otazníky vznikly ohledně upomínek. V knihovním řádu (k jeho dodržování se čtenáři zavazují při podpisu registrace) vedle poplatků za knihovnu najdete i informaci o tom, že knihy jsou půjčovány na jeden měsíc, pak následují upomínky. I výpůjční doba má svou logiku. Zdvořile žádám čtenáře, aby respektovali knihovní řád. Již teď je poptávka po již vypůjčených knihách. Nenechte prosím své kolegy čtenáře čekat a neustále se ptát, byla-li ta která kniha již vrácena. Není problém výpůjční dobu prodloužit, stačí jen napsat email nebo se stavit. Důležité zkrátka je dát to vědět, abych tuto informaci mohla předat čekajícím čtenářům.

Věřím, že čtenářské poplatky a upomínky nebudou příčinou odlivu čtenářů vírského MLOKa. Knihovna raketovou rychlostí nastartovala svou činnost. Za 3 měsíce fungování vypůjčila téměř 300 knih, z 90% je zinventarizován knižní fond, který najdete na webu, děti navštěvují páteční čtení, chodí si do knihovny povídat o knihách, které přečetly, učí se pracovat s internetem, hrají si v dětském koutku, píší do Snůšky (také najdete na webu)… A vy, dospěláci? Pokud máte pocit, že 50Kč za půjčení pár knih ročně je moc, tak neváhejte. Projděte si služby knihovny (na webu i na nástěnce) a využijte každou z nich! Nebo přijďte s nápadem, co byste v knihovně ještě chtěli najít nebo využít. Jsem tu pro Vás.

Bystřicko zase čte dětem

Patnáct obcí mikroregionu Bystřicko, stejně jako vloni, zpříjemní dětem dlouhé zimní večery a čekání na jaro.

Ne každý rodič si v uspěchané době najde čas posadit se večer na okraj dětské postele a otevřít pohádkovou knihu. Projekt Bystřicko čte dětem je cesta, jak to trochu napravit a ukázat dětem i rodičům, že stačí 20 minut večerního čtení a usínání může být krásnější. Od prosince do března se proto po večerech budou scházet děti a jejich rodiče v družinách, školách i v knihovnách, aby se zaposlouchali do pohádek, pověstí, povídek i fantazií. Pohodlně uvelebení v křeslech nebo na polštářích budou vdechovat tajemné kouzlo setmělých míst, která většinou navštěvují jen za dne. Když se pak světla rozsvítí, bude prostor pro hry, hádanky, tvořivé dílny a další aktivity, které si jednotliví aktéři pro děti připraví.

Čtecí maraton v týdenních intervalech začíná 1. prosince 2008 ve Víru a končí v závěru března 2009 v Rozsochách. Mezitím se bude číst v Prosetíně, Zvoli, Dolní Rožínce, Ujčově, Rožné, Štěpánově, Dalečíně, Strážku, Bystřici, Písečném a v dalších obcích. Tento projekt finančně podpořil kraj Vysočina a společnost EON.

Harmonogram těchto posezení naleznete zde.

Vítejte v nové knihovně!

4. listopadu 2008 začala nová éra vírského čtenářství. Knihovna dostala nejen nové a důstojnější prostory a vybavení, počítače s veřejným internetem, ale i nový název a vlastní logo. Všichni čtenáři vyplňují nové registrace a dostávají nové průkazy.

knihovna-mlok-mlok Otevření knihovny si nenechaly ujít desítky lidí a knihovna zaregistrovala 19 čtenářů. Ti, kteří si vypůjčili knihu, dostali originální hrneček zhotovený právě pro příležitost otevření vírské knihovny.

Mezi první návštěvníky patřily i děti z družiny. Obohatily interiér knihovny o nádherný strom Knihovník a obrázky. Po důkladné revizi knižního fondu děti přednesly nacvičenou básničku a spořádaly mísu bonbónů. Některé z nich se ještě odpoledne vrátily, aby dostlaly své průkazky a vypůjčily si knížky.

A co je to ten MLOK?

Název vznikl úvahami nad názvem knihovny. Označení místní lidová knihovna je dost archaické (ale už byla hotová cedule). Označení Obecní knihovna by bylo asi vhodnější. Spojili jsme tedy oba názvy dohromady a vznikla z toho Místní lidová i obecní knihovna…tedy MLOK. Veškeré informace o MLOKu najdete zde nebo na nástěnce před vstupem do knihovny.

Na setkání v MLOKu se těší knihovnice Dana Říhová.

V druhé části článku následuje fotogalerie z otevření knihovny.

(Pokračování textu…)