Den vítězství

Dne 8. května se téměř v celé Evropě slaví Den vítězství nad nacismem a zároveň je to vzpomínkový den obětem druhé světové války. I my jsme se připojili k již 70. výročí této události a navštívili jsme památníky obětem 1. a 2. světové války ve Víru. Symbolicky jsme k nim položili věnce ve státních barvách a připomněli si něco málo o době, která nebyla pro nikoho jednoduchá. Vyslechli jsme si vyprávění o hrdinských činech některých obyvatel z naší obce, kteří za války padli pro to, abychom my teď mohli žít tam, kde žijeme a hlavně tak, jak žijeme. 

Kaštanová alej

Naši předkové ke škole vysadili před více než 90 lety jírovcovou alej. Stala se součástí života obce i školy. Jírovce žijí celý rok se školou. Děti sbírají listy na výzdobu, starají se o spadané listy, z kaštanů staví zvířátka a suší je do krmelců.

Mohli jste si v poslední době všimnout, že na některých stromech se podepsali škůdci, vysoký věk a neduhy z něj plynoucí. Naštěstí jsou lidé, kteří stromy dobře znají a chtějí jim citlivě pomáhat a ošetřovat. Byl vypsán projekt na diagnostiku a odborné vyšetření stromu, do kterého jsme se přihlásili a uspěli jsme.

Ošetření stromu umožnila Nadace Partnerství, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o. s. a Mendelova univerzita v Brně. Provede jej odborník s mezinárodním certifikátem European Tree Worker.

Snad se tak podaří oddálit zánik krásných stromů, přišli bychom o ně opravdu neradi. Chceme, aby si pod nimi naše děti ještě dlouho hrály, ale aby si mohly hrát bezpečně.

Odborné ošetření našeho „kaštanu“ proběhne v pondělí 16. 6. 2014 od 8.00 a všichni jste srdečně zváni.

alej

ZŠ a MŠ Vír vás zve na besedu s logopedkou

KDY: pondělí 24. 3. 2014 v 15.30 hod.

KDE: budova ZŠ Vír

S KÝM: Mgr. Daniela Grundlochová (logopedka)

Cílem besedy je poskytnout informace o tom, jak předcházet řečovým vadám u dětí.

Beseda je určena pro všechny, kteří přicházejí do kontaktu s dětmi předškolního věku (rodiče, prarodiče, apod.). Za klíčové období ve vývoji řeči, je považováno období do šestého roku života.

Paní logopedka poradí, jak správně postupovat a čeho se vyvarovat při řečovém vývoji. Nabídne praktická cvičení, která můžete s dětmi využívat doma. Také předvede užitečné pomůcky pro rozvoj komunikace.

Toto setkání s logopedkou je součástí projektu „Povídánky“, které podpořilo MŠMT dotací v rámci rozvojového programu „Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání pro rok 2014“.

Bezpečný internet

Ve středu 6. 11. od 16.00 h. budeme mít ve škole akci „Bezpečný internet“, kam jsou zváni rodiče a dospělí. Oficiální leták ke stažení.