Obec jako ze škatulky

V pátek 15. 4. 2011 jsme se i letos zúčastnili akce „Čistá Vysočina“ a vydali se se všemi školáky uklidit v obci. Velký nepořádek jsme našli zejména kolem autobusových zastávek a u dolní přehrady. Naplnili jsme několik velkých pytlů odpadem, které jsme nechali pro svoz na domluveném místě. Když už jsme byli venku, nanosili jsme si trochu dříví na čarodejnice, které hodláme i letos upálit. Počasí sice nebylo extra krásné, ale dobrý pocit z toho, že jsme udělali něco pro Vír, nás dostatečně zahřál…

Čtvrtý ročník akce Vír čte dětem

Čtvrtý ročník akce Vír čte dětem bude probíhat ve dnech 4. až 7. dubna 2011. Program je následující:

Datum Kdo bude dětem číst …
4. 4. v 17 hod
(kulturní dům)
Bolek Polívka – čte ze své oblíbené knihy
(s následnou besedou se známým hercem)
5. 4. v 17 hod
(škola)
Bohuslav Matuška – z knihy Z. Šimka „Z rybářova zápisníku“
(povídání o rybaření a rybách)
6. 4. v 17 hod
(škola)
David Tomášek – z knihy K. Zemana „Dobrodružství veverky Zrzečky“
(beseda na téma les a péče o zvěř)
7. 4. v 17 hod
(škola)
Slávek Matuška – čte ze své oblíbené knihy o horách
(promítání a povídání o horolezectví, ledové stěně, …)

Všechny zveme na připravené pohoštění a příjemný podvečer s knihou a zajímavými lidmi.

bystricko-cte-detem

Botanická zahrada ve Víru

V úterý 11. května 2010 v 11.00 bude slavnostně přestřižena páska naší botanické zahrady, a ta bude oficiálně otevřena pro své současné i budoucí příznivce a návštěvníky. Bude tak završen náš projekt Botanická zahrada ve Víru, aneb „Komu se nelení, tomu se zelení“. Na tuto malou slavnost přijedou i zástupci z Nadace Partnerství, která nám svou dotací umožnila se do takového projektu vůbec pustit. Otevření zahrady bude vyvrcholením projektového dne o přírodě a všem, co v ní roste. Přijďte i vy ochutnat naše bylinkové čaje s pampeliškovým medem, které se u této příležitosti budou podávat!

Jak to ve škole bývalo dříve

Děti ze školy i školky si ke Dni matek připravily malé představení, které vám zahrajeme v pátek 7. 5. 2010 od 16. 30 hodin v kulturním domě ve Víru. Doufáme, že se přijdete podívat všichni, nejen maminky. Těšíme se na vás!

plakat-skolni-divadlo

Zápis do mateřské školky na školní rok 2010/2011

Ředitelka ZŠ a MŠ Vír po dohodě se zřizovatelem
oznamuje, že zápis do MŠ na školní rok 2010/2011 se
uskuteční dne 19. 4. 2010 od 15.30 hod do 17.30 hod. v budově MŠ
Vír.
Ve výjimečném případě je možné po vzájemné dohodě dohodnout jiný
termín.

Zapsány budou děti, které v tomto školním roce dovrší 4 roky, v případě zájmu rodičů i děti mladší, podle zákona 204/2005 Sb. o státní sociální podpoře, (tzn., že děti od 3 do 4 let navštěvují MŠ 4 hodiny denně, děti mladší 3 let pouze 5 celých dnů v měsíci).

Vezměte s sebou rodný list dítěte a průkaz totožnosti zákonného zástupce dítěte, potvrzení dětského lékaře o očkování dítěte.

Děti budou přijímány dle přiložených kritérií.

Kroužky pro dospělé

Je tomu již měsíc, co ZŠ nabízí také kroužky pro dospělé občany Víru. Je to kroužek kreativní, počítačový a angličtina. Všechny kroužky mají plně vytíženou kapacitu a myslíme, že přináší užitek i zábavu pro ty, kdo se učí i vyučují. Vzájemné obohacování se o něco, co ten druhý umí lépe, je zkrátka prima. A co vy – přidáte se přidáte se příští rok?