Následující text je převážně citováním knihy Vír v údolí Svratky, kapitoly „Ochotníci“, jejímž autorem je Jiří Čermák.

Vírští ochotníci mají nyní vlastní webové stránky – veškeré informace naleznete tam!

f1000026 Ochotnické divadelnictví má ve Víru podle velmi sporných dochovaných záznamů svůj počátek na začátku 20. století. První divadelní představení se ve Víru hrálo v roce 1908 a rok nato si zahráli první divadlo i žáci ve škole.

Začátky ochotnického divadla ve Víru nebyly nijak jednoduché. Hrávalo se, kde se dalo – v domech s většími světnicemi, v hostinci „Beseda“ a v hostinci „U Fialů“. Vytvořit zde improvizované jeviště nebyl problém, na narovnané bečky od piva se položily desky, z prostěradel vznikla opona a mohlo se začít hrát. Osvětlení bylo rovněž primitivní. Svítilo se svíčkami nebo petrolejovými lampami. V létě se hrávalo i venku, například u Rossiho vily. Umístit například scénu v mladých břízkách byl určitě výborný nápad a celková výprava tudíž nejen efektivní, ale i působivá.

V roce 1929 postavil pan František Šťastný turistickou chatu, kde kromě ubytovací části v patře byl i přízemní prostorný sál, kde se konaly kulturní akce: přednášky, slavnosti, taneční zábavy, apod., ale mohlo se zde hrát také divadlo. Nový sál byl pro vírské ochotníky velkým přínosem.

la-goulle-a-emil Dnešní kulturní dům byl vystavěn v době budování vírské přehrady. Tehdy to bylo víceúčelové zařízení s jídelnou pro pracovníky na stavbě přehrady, s velkým sálem a jevištěm. Sem se postupně soustředila veškerá kulturní činnost včetně kina a ochotnického divadla.

Během stoleté historie ochotnického divadla ve Víru bylo nacvičeno a uvedeno nejméně 127 divadelních her pro dospělé a 43 dětských představení.

O tom, že se vírští ochotníci stali v regionu oblíbeným souborem, svědčí vzrůstající počet pohostinských vystoupení. Od roku 2001 hráli sedm, po roce 2005 více než 20 představení. Za velký úspěch považují členové souboru vyprodaná představení v Kulturním domě v Bystřici nad Pernštejnem.

Režiséři

  • Gustav Sommer
  • J. Matějů
  • Josefa Sadílková (v letech 1921–1937 režírovala 25 her)
  • Adolf Navrátil (34 divadelních her, poprvé v roce 1929)
  • Miloš Janoušek (1939–1945, 4 divadelní hry)
  • Františka Mičínová (20 divadelních her pro dospělé a dětská divadelní představení)
  • Ing. Vlastimil Ševčík (od roku 1971)
  • Mgr. Jaroslava Šudomová (hry pro děti a dospělé)
  • Bohuslav Matuška

Kronika ochotnického divadla ve Víru

Děkujeme panu Jiřímu Čermákovi za poskytnutí materiálů.

Přehled divadelních představení vírských ochotníků od roku 1971

Napsali o ochotnících