Návrat na web

Virtuální kronika obce Vír

Vítejte ve virtuální kronice obce Vír. Naše kronika se skládá ze čtyř knih, z nichž digitálně jsou zatím zpracovány knihy pokrývající roky 1924 až 1958, dále 1958 až 1976 a kronika Hrdé Vsi, obce, jež byla sloučena s Vírem roku 1953.

Kronika z let 1924-1958

Kronika let 1924-1958

Kronika z let 1958-19xx

Kronika let 1958-1976

Kronika z let 19xx-20xx

Kronika let 19xx-20xx

Kronika Hrdé Vsi

Kronika Hrdé Vsi