Roční registrace čtenáře

Děti do 15ti let 20Kč
Dospělí 50Kč

Upomínky

První 5Kč
Druhá 10Kč
Třetí 30Kč
Čtvrtá 60Kč