Předmětem projektu jsou stavební úpravy půdních prostor základní školy ve Víru za účelem vybudování dvou odborných učeben – PC a polytechnické. Cílem projektu je zvýšit kvalitu vzdělávání žáků ZŠ Vír v klíčových kompetencích, konkrétně v oblasti technických a řemeslných oborů, přírodních věd a práce s digitálními technologiemi. V rámci realizace projektu bude zajištěna bezbariérovost prostřednictvím schodolezu. Předmětem projektu je také zajištění konektivity základní školy.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.