Vírská údolní nádrž přehradila svojí mohutnou hrází tok řeky Svratky v jednom z nejužších míst údolí, a obě její krajní stěny jsou pevně ukotveny ve skalních stěnách. Se stavbou se započalo roku 1947 a roku 1958 byla uvedena do plného chodu. Vystavěním její 78 metrů vysoké hráze vzniklo jezero o maximální rozloze 223,5 ha, které bohužel ve svých vodách skrylo vesnice Chudobín u Dalečína a část Korouhvice.

Prohlédněte si všechny fotogalerie Vírské přehrady »

Pitnou vodou je díky Vírské přehradě zásobováno Novoměstsko, Bystřicko a část Žďárska, v poslední době i Brno. Bohužel díky tomu je tato krásná lokalita nepřístupná rekreaci i rybolovu a pro její okolí platí vyhláška I. pásma hygienické ochrany. Nicméně po levém břehu byla vybudována asfaltová cesta, která slouží jako cyklistická stezka do Dalečína (podzimní fotografie). V souvislosti s otevřením stezky nelze také nezmínit projekt vodohospodářské naučné stezky.

prehrada-vir K Vírské přehradě patří malá hydroelektrárna se dvěma turbínami a stanice pro úpravu tzv. „surové vody“ na vodu pitnou. Průměrná výroba pitné vody se pohybuje kolem 40–60 litrů za sekundu, maximální dosahuje až k 200 litrům za sekundu. Vodárenský areál je tudíž při normálním denním provozu schopen dodat přes 5000 metrů krychlových pitné vody.

Na jižním konci obce byla také roku 1954 postavena přehradní nádrž Vír II, která zachycuje kolísání vodní hladiny při plném provozu hlavní hydroelektrárny. Sama má svoji menší hydroelektrárnu, umístěnou na protější straně kopce a spojenou potrubím s hlavním tokem.

Technické údaje Vír I. Vír II.
Výška hráze nade dnem 66,2 m 11 m
Šířka v koruně hráze 9 m 1,4 m
Délka hráze 390 m 165 m
Zatopená plocha 223,6 ha 12,5 ha
Objem zásobního prostoru 56 193 000 m3 290 000 m3
Nadm. výška dna u hráze 404,25 m n. m. 373,25 m n. m.
Údaje Povodí Moravy www www

Kontakt na hrázného

Hrázným na Vírské přehradě je pan Antonín Hájek. Kontaktovat jej můžete na telefonním čísle 566 575 113.

Webové stránky plné informací

Vírské přehradě (především její historii) a zaniklým obcím se věnuje samostatný web www.PrehradaVir.cz naplněný informacemi, které dlouhé roky kompletoval pan Jaroslav Černý ze Svitav.

Padesáté výročí stavby přehrady

K padesátému výročí konce stavby Vírské přehrady (roku 1957) vydalo Povodí Moravy obsáhlou brožuru s mnoha informacemi o obou přehradách.

Výška přehradní hráze

profil-hraze Kolik metrů má hráz Vírské přehrady? Otázka, kterou není snadné zodpovědět, ačkoli odpovědí existuje mnoho. Šedesát šest metrů, šedesát devět, sedmdesát jedna, sedmdesát tři, sedmdesát pět, sedmdesát šest … všechny tyto údaje můžete nalézt v tištěných publikacích i na internetu, ale kterému z nich věřit? Možná té nejpovolanější instanci a to údajům Povodí Moravy, majiteli přehrady. Povodí zveřejnilo informační brožuru s následujícími údaji: kóta dna údolí u paty hráze je v nadmořské výšce 404,25 m. Kóta koruny hráze naopak v 470,45 metrech nad mořem. Snadno si dopočítáme (nebo přečteme v brožuře), že výška přehrady je 66,2 metru. Jde ovšem patrně o výšku hráze nade dnem – ta je ale zapuštěna hluboko do země, jak je vidět na obrázku vpravo. Kóta servisní chodby je dokonce jen 397 m. n. m a nákresu je zřejmé, že samotné základy hráze jsou ještě hlouběji! Sedm metrů rozdílu výšky mezi dnem nádrže a servisní chodbou nám dává výšku hráze o hodnotě 73 metrů a k samotnému kamennému podkladu stále ještě metr či dva chybí. Oficiální výškou hráze je tak či onak 66,2 metru.

Aktualizace 23. 2. 2009: Odpověď Ing. Pavla Bízy, tajemníka generálního ředitele Povodí Moravy: „V publikaci Přehrady Čech, Moravy a Slezska (nakladatelství Knihy 555, Liberec, 2005), do které jsme dodávali podklady, je uváděna výška hráze nad základem 78 m. Kóta koruny hráze (výškový systém B.p.v.) je 470,45 m n.m., dno injekční štoly v nejnižší části na kótě 397,07 m n.m., takže rozdíl kót je 73,38 m a lze předpokládat, že ještě alespoň 5 m betonu se pod injekční štolou nachází.“

Další informace