Veřejný závazek Pečovatelské služby Vír

Pečovatelská služba Vír je organizačně začleněna pod Obecní úřad Vír. Poskytuje pečovatelskou službu na území obce Vír, Velké Tresné, Rovečné, Věstín, Chlum – Korouhvice.

Pečovatelská služba Vír má definované poslání, cíle, cílovou skupinu a zásady, které při poskytování služeb dodržuje a řídí se jimi. Jedná se o veřejný závazek, který je zpracovaný v písemné podobě a zveřejněný v informačních materiálech o Pečovatelské službě Vír, na webových stránkách obce a ve veřejném registru poskytovatelů sociálních služeb.

Poskytovatel pečovatelské služby

Obec Vír
Vír 178
592 66 Vír

IČ: 00295744

Tel./fax: (+420) 778 402 270

e-mail: ou@virvudolisvratky.cz

Místa poskytování pečovatelské služby

V domácnostech uživatelů: je poskytována uživatelům v jejich vlastních domácnostech. Uživatelé zůstávají ve svém přirozeném prostředí a využívají dosavadní podpůrné vztahové sítě.

Formy poskytování pečovatelské služby

  • terénní forma: v domácnostech uživatelů
  • ambulantní forma: ve Středisku osobní hygieny

Provozní doba pečovatelské služby

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny, tj. v pondělí až pátek od 9.00 do 13.00 h. Dle potřeby lze po domluvě zajistit službu i mimo provozní dobu pečovatelské služby.

 

Podpořil Kraj Vysočina