Cílem projektu je provedení stavebních úprav (přístavba garážových prostor) požární zbrojnice v obci Vír za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádných událostí.

Předmětem projektu je provedení stavebních úprav požární zbrojnice v obci Vír za účelem zvýšení odolnosti stanice vůči účinkům mimořádné události tak, aby složka IZS mohla plnit své úkoly v době mimořádných událostí. Realizovány jsou stavební úpravy stávající hasičské zbrojnice, tj. vybudování přístavby a rozšíření garážových prostor, s cílem řádného garážování, údržby a efektivního využívání výjezdové techniky JSDH Vír.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.