Rybaření je organizováno pod novou organizací, a tou je Moravský rybářský svaz, o.s. Místní organizace Vír je pověřena hospodařením na revíru Svratka 11P, který je tvořen řekou Svratkou od mostu pod nádrží Vír I až po hráz nádrže Vír II včetně vyrovnávací nádrže.

Lovit mohou členové i nečlenové rybářských svazů, podmínkou je vlastnictví Rybářského lístku, který vydávají příslušné správní orgány v místě bydliště žadatele a dále platné povolenky k rybolovu na daný revír, který vydává jednatel MO Vír – David Lahodný, tel. 605 578 043.

Členové MO Vír pak mohou na platnou povolenku rybařit na Vojtově rybníku pod Vírem, v zimních měsících je možno na tomto rybníku lovit ryby tzv. „na dírkách“. To je umožněno i nečlenům rybářského svazu.

rybar-na-rece