Pan Jan Gregor nám zaslal článek Výstavba betonové přehrady vodního díla Vír na Svratce, který v roce 1982 publikoval v časopisu Vodní hospodářství hlavní inženýr stavby Ing. Oldřich Hrazdira. Kliknutím na následující obrázek si stáhnete PDF dokument s naskenovaným článkem.

vystavba-prehrady

Další informace

Pan Karel Sliž, blízký spolupracovník pana Ing. Oldřicha Hrazdiry, nám zaslal článek o předání přehrady do užívání veřejnosti ze závodního časopisu podniku Ingstav Rozběh. Taktéž doplnil detailní informace o výrobě betonu v článku Výroba betonu pro stavbu Vírské přehrady.

Další podrobné informace naleznete v informačním letáku vydaném Povodím Moravy (v některých pasážích vychází z výše zmíněného článku).