Kniha Vír v údolí Svratky byla slavnostně pokřtěna
9. prosince 2008 v Kulturním domě ve Víru Ondřejem Vetchým. Neváhejte a
přečtěte si o této události samostatný článek.

Máte zájem o knihu Vír v údolí Svratky?

Publikace je k dostání v různých knihkupectvích, ovšem za vyšší
ceny než na našem obecním úřadě. Tam její cena činí 250 Kč. Knihu lze
i zaslat poštou, ale pak je k její ceně přičteno 100 Kč
poštovného.

Na obecním úřadě je lze taktéž zakoupit knihu Na křídlech za
poznáním obcí Žďárska
obsahující velké množství fotografií
všech obcí našeho okresu. Cena je také 250 Kč.

Knihu můžete zakoupit osobně na úřadě nebo jej
kontaktovat
.

kniha-vir-v-udoli-svratky