CENÍK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY VÍR – platný od 1. 4. 2022

     

 Název úkonu

Cena    
a)   Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:
  1 pomoc a podpora při podávání jídla a pití, 120,- Kč/h
  2 pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek, 120,- Kč/h
  3 pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu v prostoru, 120,- Kč/h
  4 pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík, 120,- Kč/h
b)   Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:
  1 pomoc při úkonech osobní hygieny, 120,- Kč/h
  2 pomoc při základní péči o vlasy a nehty, 120,- Kč/h
  3 pomoc při použití WC, 120,- Kč/h
c)   Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy:
  1 rozvoz obědů, 13,- Kč/úkon
  2 pomoc při přípravě jídla a pití, 120,- Kč/h
  3 příprava a podání jídla a pití, 120,- Kč/h
d)   Pomoc při zajištění chodu domácnosti:
  1 běžný úklid a údržba domácnosti, 120,- Kč/h
  2 údržba domácích spotřebičů, 120,- Kč/h
  3 pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti,  120,- Kč/h
  4 donáška vody, složení uhlí, štípání dřeva, 120,- Kč/h
  5 topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, 120,- Kč/h
  6 běžné nákupy a pochůzky v místě bydliště,  30,- Kč/úkon
  7 vyzvednutí, nákup a dovoz léků z lékárny 50,- Kč/úkon
  8 velký nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti, 100,- Kč/úkon
 e)   Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  1

doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání,

k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby

a doprovázení zpět.

120,- Kč/h
   

Fakultativní úkony PS (nenárokové)

   
             
1 pedikúra        120,- Kč/h  
2 dovážka automobilem             7,- Kč/km