Pozitivní vymezení okruhu osob, kterým může být pečovatelská služba poskytnuta:

  • senioři
  • osoby se zdravotním postižením