Propozice

na 15. ročník horského běhu „Bystřickem kolem Vírské přehrady“

JiskraVír, z.s.  uspořádá v sobotu 25. května 2019 15. ročník horského běhu Bystřickem kolem Vírské přehrady – závod na 28 km s celkovým převýšením 524 m spolu se sportovně laděným Dětským dnem a 15. roč. závodu Přes přehradu (cca 4km). Závod je zařazen do 31.r. VC východních Čech v bězích 2019.

Informace na adrese: Zdeněk Šudoma, 592 66 Vír č.185, tel. 566 575 155  nebo 603 102 472, e-mail: zdenek.sudoma@centrum.cz

Přihlášky do 18. 5. 2019 na https://stopcy.com/events/118

Startovné: pro včas přihlášené (do 18. 5.) je 100,- Kč, pro ostatní 200,- Kč. O ubytování žádejte v přihlášce, zajišťujeme v omezeném množství.

Prezence v sobotu 25. 5. 2019 v době od 10,00 do 14,00 hod. v kanceláři (u startu).

Start závodu ve 14,30 hod. u kulturního domu ve Víru

Závodí se v kategoriích:

Muži:   A – do 39 let   B – 40 – 49 let   C – 50 – 59 let   D – 60 – 69 let   E – 70 a starší
Ženy:   F – do 34 let   G – 35 – 44 let   H – 45 let a starší

Kategorie jsou samostatně hodnoceny pouze při účasti min. 3 závodníků.

Traťový rekord drží  Jan Janů časem  1:34:55 hod., nejlepší čas v kategorii žen Ivana Martincová časem  2:00:01 hod.

Ceny: 

Muži:  1. místo  3.000,-Kč    2. místo   2.000,-Kč    3. místo   1.000,-Kč
Ženy:  1. místo  1.500,-Kč    2. místo   1.000,-Kč    3. místo      500,-Kč

Kategorie B-H:  1. místo     500,-Kč    2. místo      300,-Kč    3. místo      200,-Kč pokud se neumístí v celkovém hodnocení na 1. až 3. místě

Dalších nejméně 10 závodníků obdrží věcné ceny, všichni, kteří závod dokončí, diplom.

Všichni včas přihlášení závodníci obdrží po závodě večeři.

Výsledky budou spolu s výsledky 65. roč. Malého svrateckého maratónu hodnoceny celkově (součet časů) jako pohár „Běháme Vysočinou“ o pohár a finanční ceny:

Muži:     1. místo   3.000,-Kč    2. místo   2.000,-Kč    3. místo   1.000,-Kč
Ženy:     1. místo   1.500,-Kč    2. místo   1.000,-Kč    3. místo     500,-Kč 

Současně bude uspořádán pro příchozí 15. ročník běhu „Přes přehradu“, závod na cca 4 km s převýšením 100 m a startem v 14,45 hod. Přihlášky na výše uvedené adrese ve stejném termínu, případně před startem.

Pro děti je od 9,30 hod. připraven sportovně laděný Dětský den, pro ty nejmenší skákací atrakce.

Upozornění: pořadatel zajišťuje dopravu pouze těm závodníkům, kteří o to požádají v přihlášce, ze žel. stanice Nedvědice od vlak. spojů v 11,53 (ze Žďáru n.S. v 10,39 hod.) a 11,57 hod. (z Brna v 10,44 hod. přes Tišnov) a po závodě na vlakový spoj do Brna (přes Tišnov) s odjezdem 20,01 hod. z Nedvědice.