Pozvánka

na 40. ročník Běhu Vírem mládeže a 52. ročník Běhu Vírem dorostu

Jiskra Vír, z.s. uspořádá v rámci akce „Ve Víru běháme všichni 2018“, zařazené do akcí ČUS „Sportuj s námi 2018“,  v sobotu  25. 8. 2018 společně s 65. ročníkem Malého svrateckého maratonu závody pro děti a mládež na tratích u kulturního domu.

Informace:  na adrese Zdeněk Šudoma, 59266 Vír 185, tel. 566 575 155, mob. 603 102 472, e-mail:  zdenek.sudoma@centrum.cz

Prezentace: v sobotu  25. 8. 2018  v době od 8,00 hod. v kanceláři závodu v KD ve Víru

Start:  první kategorie odstartuje v 9,30 hod.  

Běh Vírem mládeže

Kategorie

Do 2 let  – děti s rodiči      délka trati    75 metrů
3 – 4 roky    chlapci          délka trati  150 metrů          dívky     délka trat  150 metrů
5 – 6 let       chlapci          délka trati   240 metrů          dívky    délka trati  240 metrů
7 – 8 let       chlapci          délka trati   480 metrů          dívky    délka trati  240 metrů
9 – 10 let     chlapci          délka trati   720 metrů           dívky    délka trati  480 metrů
11 – 12 let   chlapci          délka trati   960 metrů          dívky    délka trati  720 metrů
13 – 14 let   chlapci          délka trati  1200 metrů         dívky    délka trati  960 metrů 

Kategorie do 4 let běží na silnici od mostku přes řeku Bystřičku do cíle u kulturního domu. Ostatní kategorie běží na okruhu 240 metrů dlouhém kolem Domu pečovatelské služby.

Odměny:

Kategorie do 4 let dostanou sladké odměny.

V kategoriích od 5 do 14 let dostanou první tři závodníci medaile, všichni pak diplomy, věcné ceny podle možností pořadatele,  párek v rohlíku s limonádou.

Běh Vírem dorostu

Kategorie: 

Chlapci    15 – 18 let
Dívky      15 – 18 let

Start:  start závodu v 15,00 hod., prezentace na startu.

Běží se společně na 1 km dlouhém okruhu, který závodníci absolvují 3x – celkem 3 kilometry.

Odměny:  První závodník v kategorii chlapců i dívek dostane pohár, nejméně prvních pět v každé kategorii pak věcné ceny, všichni, kteří závod dokončí diplomy.

Závodu se mohou zúčastnit i mladší závodníci se souhlasem rodiče!