VU3V – Petr Wieczorek

Přednáška nás zavedla do lékařského prostředí africké Ghany. Pan Petr Wieczorek nám povyprávěl zajímavé informace o státě Ghana, o zkušenostech, které má při léčbě místních obyvatel, odpovídal na otázky, které mu byly kladeny, ale také nás podrobil testíku, aby si posluchači zopakovali, co se dozvěděli a zapamatovali.

ČISTÁ VYSOČINA – ČISTÁ ŘEKA

Žáci základní školy se pravidelně každé jaro zapojují do akce Čistá Vysočina. Letošní rok se spojili i s hráznými z přehrady a zaměřili se na sběr odpadků v okolí řeky. K čistotě prostředí, kde žijeme, může přispět každý z nás.

Setkání seniorů ve Víru

Více než sedmdesát hostů strávilo příjemné jarní odpoledne v našem kulturním domě.  Čekalo na ně vystoupení dětí ze základní školy, promítání starých fotografií, hudba T. Bartoně a J. Svobody a především přátelé a známí, se kterými si mohli popovídat, ale také zatančit či zazpívat. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a děkujeme i těm, kteří za námi zavítali.

VU3V – příběh Věry Sosnarové

Kdo zavítal na univerzitu 28.3.2019, mohl vyslechnout poutavý příběh paní Věry Sosnarové. Osud ji rozhodně nešetřil, 19 let v ruských pracovních lágrech, dolech, továrnách i slévárnách, nelidské zacházení, návrat zpět do republiky pod kontrolou STB a slib mlčenlivosti. Celý její příběh si můžete přečíst v knize Krvavé jahody od Jiřího S. Kupky.