Platby za odpady pro rok 2023

Platby za odpady pro rok 2023 činí 750 Kč na osobu, částku lze uhradit nejpozději do konce února:

  • hotově na obecním úřadě nejlépe ve dnech 8. 2. a 15. 2. 2023

  • bezhotovostně prostřednictvím účtu číslo 5727751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné příslušné nemovitosti. Známku si poté vyzvedněte na obci.

Výzva – hledáme fotky

V roce 2016 proběhly ve Víru oslavy výročí hasičů. Nemá, prosím, někdo fotky z této akce? A byli byste ochotni se s nimi podělit?

Pokud ano, vaše nabídky přijímá paní Jarka Havlová, ozvěte se jí na mail – havlova.obec@seznam.cz

Děkujeme  🙂