Platby za odpady pro rok 2024 činí 750 Kč na osobu, částku lze uhradit nejpozději do konce března:

  • hotově na obecním úřadě ve dnech 7. 2. a 14. 2. 2024

  • bezhotovostně prostřednictvím účtu číslo 5727751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné příslušné nemovitosti. Známku si poté vyzvedněte na obci.