Vírské výlety 2013

Na počest zakladatele a prvního průkopníka turistiky ve Víru Františka Šťastného. Motto:   

Nestůjte nohy, choďte horami,
krajem mocného kdysi Věnavy,
užijte přírody hýřící krásami,
poznejte Vír, perlu Moravy!

Výlety půjdeme v sobotu 4. května  2013 a zváni jsou všichni, kteří se chtějí na vlastní oči přesvědčit, jaké krásy přírody nám zůstávají skryty, pokud se za nimi sami nevypravíme.

Prezentace účastníků bude  v Galerii „Na Bahnech“ ve Víru od 7 do 11hodin, ukončení do 17hodin.

Výlety se konají za každého počasí. Každý, kdo se zúčastní, jde a jede na vlastní nebezpečí. Rodiče plně odpovídají za své děti.

Startovné je pro děti 10Kč a pro dospělé 20Kč. Občerstvení  zajištěno.

Udělejte něco pro své zdraví a dobrou pohodu, poznávejte své okolí:

1. trasa 10km

Vír – Zubštejn (přes Pyšolec)
Zubštejn – Vír (zastavení u Vírského mlýnku)
červená
žlutá 
6 km
4 km 

2. trasa 12 km

Vír – Horymírka (vyhlídka)
Horymírka (vyhlídka) – Věstín– Horní les (rozhledna)
Horní les (rozhledna)- Javorův kopec – pod Chlum
Chlum – Klubačice (vyhlídka)
Klubačice – Vír
nevede po značce
nevede po značce
modrá
místní značení
červená 
1 km
5 km
4 km
1 km
1 km 

3. trasa 17 km

Vír – Zubštejn (přes Pyšolec)-Pivonice 
Pivonice-Koroužné-Bolešín-Nad Věstínkem
Nad Věstníkem-Vír
červená
nevede po značce
zelená 
6 km
8 km
3 km 

4. trasa 25 km

Vír – Zubštejn (přes Pyšolec)-Pivonice 
Pivnice-Koroužné-Bolešín-Nad Věstníkem-Rovečné
Rovečné- Horní les (rozhledna)
Horní les (rozhledna)- Javorův kopec – pod Chlum
Chlum – Klubačice (vyhlídka)
Klubačice – Vír
červená
nevede po značce
červená
modrá
místní značení
červená 
6 km
10 km
3 km
4 km
1 km
1 km 

V Galerii „Na Bahnech“  je připravena výstava fotografií „BYSTŘICKÉ ZRCADLENÍ“.

(Petr Janďourek, Vír 28,  tel.: 739 990 292, e-mail: veronika.jandourkova@seznam.cz)

Co s nimi?

Přijměte prosím pozvání na veřejné setkání, na kterém se chceme společně radit, jak dále postupovat v souvislosti se vzrostlými stromy v naší obci. Toto setkání proběhne 5. 12. 2012 v 17.00 v zasedací místnosti obecního úřadu. V obrázkové galerii najdete materiál vypracovaný před dvaceti šesti lety panem Nečasem a na který by možná bylo správné navázat.

(Pokračování textu…)

Orlík na Vírské přehradě

Popravdě ani nevím, jestli se skalnímu výběžku z videa opravdu říká Orlík nebo Orlí hnízdo, ale mám to tak zafixované. Taktéž jsou v tamním lese skryty rozpadající se základy nějaké chaty, od toho možná název „spálená chata“. Starší si asi vzpomenou na houpačku, která tam kdysi visela z vysoké borovice nad břehem. Poloha na mapě. Na této fotografii je Orlík (napravo v pozadí) ještě holý a bez stromů a při troše námahy lze v blízkém lesíku poznat i (předpokládám) zmiňovanou chatu.

Vyhlídka Horymírka

Skalní vyhlídka Horymírka stojí na okraji Víru u silnice na Rovečné (doslova nad značkou konce obce). K vyhlídce chráněné zábradlím vede pěšinka, na kterou se „nejsnáze“ dostanete od domu Vilímových (č.p. 83). Výhled není nikterak dechberoucí, ale skalní útvar i okolní les působí kouzelným dojmem.

Vyhlídka od Vodafone vysílače

Prokácením lesa na Kači / Povrchnici se otevřel krásný výhled na Hrdou Ves a západní část Víru. Bohužel, není nikterak jednoduché dostat se na lesní cestu, která vede po celé severní straně Kače – jiné cesty se na ni paradoxně napojují pouze na jižním konci Víru (lesní cesta ke Kobylnicím) a západním konci Hrdé Vsi (lesní cesta k Pivonicím).

Vyhlídka Hraběcí stolek

Rozhled ze skalní vyhlídky Hraběcí stolek (známá také jako Hraběcí stolec), která své jméno získala pravděpodobně z toho důvodu, že na tomto místě nechal roku 1903 hrabě František Coudenhove-Honrisch na Kunštátě vybudovat dřevěnou rozhlednu (původní podoba), která tam stála až do roku 1930. Ještě před několika lety byly znát pozůstatky jakési zídky, která mohla tvořit její základy, ale dnes již z terénu nijak nevystupuje.