Čtvrtá přednáška VU3V se povedla

Kdo zná RNDr Václava Větvičku z televizních pořadů Přemka Podlahy „Receptář prima nápadů“ byl překvapen. Tento botanik se tentokrát představil jako „reportér“ moderujíci na rádiu ČRo2 – Praha pořady “ Dobré jitro“ a spisovatel, který nepíše jen odborné knihy, ale v poslední době i knihy , ve kterých velmi osobitě seznamuje čtenáře s krásami české krajiny i humornými příběhy z vlastního života.

V ukázkách ze svých knih, které přednesl, mohli účastníci přednášky, kterých se tentokrát sešlo více jak 70, ocenit jeho humor a znalosti věcí, o kterých píše.

Člověk-vědec, který od roku 1992 celých 15 let vykonával funkci ředitele Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty UK jistě zaujal všechny posluchače, kteří jeho zajímavé vyprávění přerušovali potleskem.

Na závěr si zájemci mohli koupit některou z knih, který jim autor podepsal.

Fotografie z čtení Bolka Polívky dětem i rodičům

V rámci akce Bystřicko čte dětem nás na začátku dubna navštívil herec Bolek Polívka a nejen dětem, ale i všem ostatním, kdo o to stáli, v zaplněném Kulturním domě předčítal ze své oblíbené knihy. Poté také slavnostně vyzkoušel naši novou bowlingovou dráhu!

Děkujeme za finanční podporu od společnosti E.ON.

cteni eon

Hejtman kraje Vysočina navštívil naši obec

Historicky první návštěva hejtmana kraje Vysočina ve Víru proběhla ve čtvrtek 19. října. Pan Miloš Vystrčil splnil svůj slib, který dal na křtu knihy o Chudobínu a přijel na návštěvu Víru a okolí. Ve Víru na obecním úřadě diskutoval o pečovatelské službě a o opravě sporného zábradlí na Hrdé Vsi. Pak si prohlédl obec. Vírské děti mu ve škole připravily krásné přivítání a pak odjel do hospůdky Pohádka, kde se setkal se starosty z obcí kolem Vírské přehrady. Starostové hejtmanovi představili své obce a pak se diskutovalo například o ochranných pásmech kolem přehrady nebo o možnostech čerpání peněz na projekty na podporu cestovního ruchu.

pa190033