Platby za odpady pro rok 2022

 

Platbu můžete provést také bezhotovostně na číslo účtu obce 5727751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční a do poznámky můžete uvést vaše jméno. Známku si poté vyzvednete na obci.

Oznámení

Od 1. 1. 2017 se mění otevírací doba Obecního úřadu – ve čtvrtek bude pro veřejnost zavřeno.

Zájemci o pohybové aktivity se mohou také zúčastnit následujících cvičení: každé úterý od 18,00 v ZŠ Vír – pilates s Olgou, a každý čtvrtek od 18,00 v KD – kruhový trénink s Markétou Hájkovou.

Dovolená

Paní Kateřina Humpolíčková z obecního úřadu bude mít od pondělí 1. srpna do pátku 12. srpna dovolenou. Také z důvodu dovolené bude v pondělí 15. a 29. 8. zavřená knihovna.

Poplatek za vývoz popelnic

V tyto dny je již možné uhradit poplatek „za popelnice“ – cena je 550 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo rekreační objekt. Poplatek je možné uhradit na účet 5727751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. Samozřejmě je také možná úhrada v hotovosti na obecním úřadě. Poplatek se vybírá do konce března do konce února. Od března již nebudou popelnice na starou známku vyváženy!