(Pozor, tento článek byl publikován před 8 lety)

V tyto dny je již možné uhradit poplatek „za popelnice“ – cena je 550 Kč za osobu s trvalým pobytem v obci nebo rekreační objekt. Poplatek je možné uhradit na účet 5727751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné. Samozřejmě je také možná úhrada v hotovosti na obecním úřadě. Poplatek se vybírá do konce března do konce února. Od března již nebudou popelnice na starou známku vyváženy!