Máme tu další výročí

V loňském roce jsme oslavili významné výročí 60 let od založení TJ Jiskra, která vznikla rozhodnutím tehdejších ústředních orgánů z původního Sokola. Kdy však vznikl Sokol jako organizovaný sport? Již v roce 1920 podle zápisu z obecní kroniky cvičil tehdejší učitel Julius Reinchenbach po vzoru sokolském školní a dospělou mládež. Dospělí v té době docházeli do Sokola v Rovečném až do roku 1924. A tehdy 6. 4. 1924 vykonali rozloučení za účasti všech členů bratr František Navrátil z Víru a bratr Čeněk Kořista z Rovečného a vznikl Sokol Vír, který přešel jako samostatná jednota do „župy Pernštýnské“.

Z toho vyplývá, že organizovaný sport a tělovýchova v naší obci má již 90 let.

OA Jiskra Vír přeje vánoční svátky plného pohody

Všem příznivcům sportu, sponzorům a občanům naší obce chceme popřát vánoční svátky plné pohody a spokojený rok 2012.

Výbor OA Jiskra Vír

Co připravujeme v příštím roce

V roce 2012 jsme do celostátní termínovky zařadili opět dva závody. V sobotu 26. května to bude 8. roč. horského běhu Bystřickem kolem Vírské přehrady a poslední srpnovou sobotu 25. 8. pak 59.  roč. Malého svrateckého maratonu. Vše včetně doprovodných akcí. Bližší podrobnosti se dozvíte v Novinkách a na webových stránkách www.virvudolisvratky.cz.

Pozvánka na Martinské hody 2010

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČU ve VÍRU pořádá v sobotu 13. listopadu 2010 tradiční

MARTINSKÉ HODY
Program:

  • 8,00 hodin – zvaní po vsi
  • 13,30 hodin – průvod od Šťastných
  • 14,15 hodin – kázání a soud berana
  • 15,30 hodin – volná zábava v KD
  • 20,00 hodin – hodová zábava

 
Po celý den hraje Bystřická kapela. Vstupné na večerní zábavu 50 Kč. Občerstvení zajištěno.