(Pozor, tento článek byl publikován před 10 lety)

V loňském roce jsme oslavili významné výročí 60 let od založení TJ Jiskra, která vznikla rozhodnutím tehdejších ústředních orgánů z původního Sokola. Kdy však vznikl Sokol jako organizovaný sport? Již v roce 1920 podle zápisu z obecní kroniky cvičil tehdejší učitel Julius Reinchenbach po vzoru sokolském školní a dospělou mládež. Dospělí v té době docházeli do Sokola v Rovečném až do roku 1924. A tehdy 6. 4. 1924 vykonali rozloučení za účasti všech členů bratr František Navrátil z Víru a bratr Čeněk Kořista z Rovečného a vznikl Sokol Vír, který přešel jako samostatná jednota do „župy Pernštýnské“.

Z toho vyplývá, že organizovaný sport a tělovýchova v naší obci má již 90 let.