Platbu můžete provést také bezhotovostně na číslo účtu obce 5727751/0100, jako variabilní symbol uveďte číslo popisné nebo evidenční a do poznámky můžete uvést vaše jméno. Známku si poté vyzvednete na obci.