(Pozor, tento článek byl publikován před 10 lety)

Na počest zakladatele a prvního průkopníka turistiky ve Víru Františka Šťastného. Motto:   

Nestůjte nohy, choďte horami,
krajem mocného kdysi Věnavy,
užijte přírody hýřící krásami,
poznejte Vír, perlu Moravy!

Výlety půjdeme v sobotu 4. května  2013 a zváni jsou všichni, kteří se chtějí na vlastní oči přesvědčit, jaké krásy přírody nám zůstávají skryty, pokud se za nimi sami nevypravíme.

Prezentace účastníků bude  v Galerii „Na Bahnech“ ve Víru od 7 do 11hodin, ukončení do 17hodin.

Výlety se konají za každého počasí. Každý, kdo se zúčastní, jde a jede na vlastní nebezpečí. Rodiče plně odpovídají za své děti.

Startovné je pro děti 10Kč a pro dospělé 20Kč. Občerstvení  zajištěno.

Udělejte něco pro své zdraví a dobrou pohodu, poznávejte své okolí:

1. trasa 10km

Vír – Zubštejn (přes Pyšolec)
Zubštejn – Vír (zastavení u Vírského mlýnku)
červená
žlutá 
6 km
4 km 

2. trasa 12 km

Vír – Horymírka (vyhlídka)
Horymírka (vyhlídka) – Věstín– Horní les (rozhledna)
Horní les (rozhledna)- Javorův kopec – pod Chlum
Chlum – Klubačice (vyhlídka)
Klubačice – Vír
nevede po značce
nevede po značce
modrá
místní značení
červená 
1 km
5 km
4 km
1 km
1 km 

3. trasa 17 km

Vír – Zubštejn (přes Pyšolec)-Pivonice 
Pivonice-Koroužné-Bolešín-Nad Věstínkem
Nad Věstníkem-Vír
červená
nevede po značce
zelená 
6 km
8 km
3 km 

4. trasa 25 km

Vír – Zubštejn (přes Pyšolec)-Pivonice 
Pivnice-Koroužné-Bolešín-Nad Věstníkem-Rovečné
Rovečné- Horní les (rozhledna)
Horní les (rozhledna)- Javorův kopec – pod Chlum
Chlum – Klubačice (vyhlídka)
Klubačice – Vír
červená
nevede po značce
červená
modrá
místní značení
červená 
6 km
10 km
3 km
4 km
1 km
1 km 

V Galerii „Na Bahnech“  je připravena výstava fotografií „BYSTŘICKÉ ZRCADLENÍ“.

(Petr Janďourek, Vír 28,  tel.: 739 990 292, e-mail: veronika.jandourkova@seznam.cz)