Začátkem ledna v naší obci proběhla Tříkrálová sbírka. Díky vaší štědrosti se v ní vybralo 33.704,- Kč.

Děkujeme všem organizátorům, králům a všem, kteří ve sbírce přispěli.