Upozornění na plánovanou uzavírku

Z důvodu kácení dřevin v blízkosti komunikace bude uzavřena silnice na Bystřici ve dnech 22. 3. – 3. 4. Objízdná trasa je vedena přes Štěpánov nad Svratkou.

 

Opatření v souvislosti s epidemií koronaviru – co můžeme udělat my

Vážení občané,

v souvislosti s epidemií koronaviru doporučujeme sledovat sdělovací prostředky a řídit se pokyny státních orgánů. V případě potřeby vás budeme informovat prostřednictvím obvyklých informačních prostředků. Těmi jsou:

Vývěsní desky obce

Webové stránky obce

Mobilní aplikace ČESKÁ OBEC

Doporučujeme občanům, aby si vyrobili a používali vlastní ústní roušky. Tištěný návod si můžete vyzvednout v prodejnách potravin ve Víru.

Zde je video k tomuto návodu.

Geografický systém obce Vír

Mnohé obce mají zpracovaný tzv. geografický systém obce, ve kterém jsou uloženy mnohé informace o obci. Společnost Google nabízí v aplikaci Mapy takovou práci s daty, že není nutné za GIS utrácet peníze a je možné si jej se znalostí místních poměrů vypracovat svépomocí. Geografický systém obce Vír máme zpracovaný právě touto formou. Jsou v něm zaznačeny komunikace, nemovitosti, veřejné osvětlení, místní rozhlas, nebo nadzemní hydranty. Jedná se o živý systém, který je možno doplňovat a aktualizovat a nám může sloužit např. při orientaci v obci, nebo k hlášení poruch veřejného osvětlení atd.

Obec Vír spouští participativní rozpočet

V příštím roce budou realizovány nejméně tři projekty, které navrhnete Vy, občané Víru. Stačí se jen zamyslet nad tím, co byste uvítali, aby se ve Vašem okolí vylepšilo, změnilo, abyste nám to popsali a my to rádi uděláme (Samozřejmě i při realizaci budeme vděčni za Vaši pomoc). Dobře si přečtěte dokumenty v sekci Participativní rozpočet a v průběhu následujících dvou měsíců můžete přicházet s prvními projekty. Pokud se myšlenka participativního rozpočtování osvědčí, je velice pravděpodobné, že v následujících letech budeme částku navyšovat.