Z důvodu kácení dřevin v blízkosti komunikace bude uzavřena silnice na Bystřici ve dnech 22. 3. – 3. 4. Objízdná trasa je vedena přes Štěpánov nad Svratkou.